banner_hand_graan

Pensioen 1-2-3

Welkom bij Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: Pensioenfonds WKNL). Je bouwt verplicht pensioen bij het Pensioenfonds WKNL op als je in dienst bent bij Wolters Kluwer in Nederland.

Elke pensioenuitvoerder heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 (versie 2024) lees je wat je wel en niet krijgt in de pensioenregeling. Dit is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als je van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over jouw pensioen. Die vind je wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Hoe wij omgaan met maatschappelijk verantwoord beleggen, lees je hier.

Wat vind je in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen met een vast aantal onderwerpen, teksten en iconen. Je bepaalt zelf hoe gedetailleerd je de informatie tot je neemt:

 • Laag 1: De pensioenregeling in '5 minuten'. In deze eerste laag worden de belangrijkste onderdelen van de pensioenregeling genoemd.
 • Laag 2: De pensioenregeling in '30 minuten'. Deze tweede laag gaat dieper in op alle informatie uit laag 1.
 • Laag 3: De pensioenregeling 'in detail'. Deze derde laag bevat documenten, zoals het pensioenreglement, het jaarverslag en de statuten.

Bekijk ook laag 2 en laag 3.

Wat krijg je in onze pensioenregeling?

rekenmodules

Ga je met Pensioen?

Dan krijg je ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvang je als je 68 jaar wordt.

arbeidsongeschikt

Word je arbeidsongeschikt en jouw dienstverband wordt (tijdelijk) beëindigd?

Dan gaat jouw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar je betaalt dan zelf (gedeeltelijk) geen premie meer.

overlijden

Kom je te overlijden?

Dan krijgt jouw partner partnerpensioen en krijgen jouw kinderen wezenpensioen als je overlijdt wanneer je nog steeds bij Wolters Kluwer in Nederland werkt.

uniform-pensioenoverzicht

Wil je precies weten wat onze pensioenregeling je biedt?

Kijk dan op laag 3 en klik door naar het prensioenregelement.

Wat krijg je in onze pensioenregeling niet?

geen-partnerpensioen-op-risicobasis

Werk je niet meer bij Wolters Kluwer in Nederland en overlijdt je?

Dan krijgt jouw partner niet in alle gevallen een partnerpensioen van ons.

geen-arbeidsongeschiktheidspensioen

Word je arbeidsongeschikt?

Dan krijg je geen aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.

Hoe bouw je pensioen op?

drie-pijlers-blauw.480x0

Je bouwt op drie manieren pensioen op:

 1. AOW: dit pensioen krijg je van de overheid. Op www.svb.nl lees je meer over de AOW.
 2. Pensioen bij Pensioenfonds WKNL. Je bouwt dit pensioen op via jouw huidige werkgever Wolters Kluwer in Nederland. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
 3. Pensioen dat je zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.
middelloon-blauw.480x0

Ieder jaar bouw je een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat je uiteindelijk zo opbouwt, is een optelsom van al die stukjes. Vanaf jouw pensioendatum ontvang je dit pensioen zolang je leeft. Dit heet een middelloonregeling.

opbouw-blauw.480x0

Je bouwt jaarlijks een deel van jouw uiteindelijke pensioen op. Dat doe je niet over jouw hele brutoloon. Ten eerste bouw je pensioen op over jouw vaste salaris tot maximaal € 137.800. En ten tweede houdt het pensioenfonds rekening met de AOW-uitkering die je vanaf jouw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Het deel van jouw salaris waarover je geen pensioen opbouwt heet “franchise”. De franchise voor 2024 bedraagt € 17.545. Over het brutoloon min de franchise bouw je jaarlijks 1,875% aan pensioen op.

premieverdeling-beide-blauw.480x0

Je betaalt elke maand premie voor jouw pensioen. Jouw werkgever doet dat ook. Bij het Pensioenfonds WKNL betaal je zelf een derde (8%) van de premie en jouw werkgever twee derde (16%). De premie die je zelf betaalt en de premie die jouw werkgever betaalt, vind je terug op jouw loonstrook. De werkgever betaalt in 2024 nog 0,5% extra aan premie.

Welke keuzes heb je zelf?

waardeoverdracht

Verander je van baan?

Je kunt jouw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder.

ruilen-ouderdoms-partner

Wil je een deel van jouw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor jouw partner?

Dat kan op het moment dat je uit dienst gaat of als je met pensioen gaat.

pensioenvergelijker

Wil je jouw pensioenregeling vergelijken?

Gebruik de “Pensioenvergelijker” op de website.

met-pensioen

Wil je eerder of later met pensioen gaan?

Dit moet je voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met het pensioenfonds en jouw werkgever.

higher-lower.007ac3

Wil je beginnen met een hoger of juist een lager pensioen?

Dat kan, deze keuze kun je maken op het moment dat je pensioen gaat.

ruilen-p.007ac3

Wil je het partnerpensioen voor jouw partner, of een deel daarvan, weer terug ruilen voor ouderdomspensioen voor jezelf?

Dit is niet meer mogelijk nadat jij en jouw partner eenmaal de keuze gemaakt hebben.

overlijden

Komt jouw partner niet in aanmerking voor een ANW-uitkering van de overheid of wil je extra inkomsten voor jouw partner verzekeren?

Via Wolters Kluwer Nederland kun je bij ASR Verzekeringen een ANW-hiaatverzekering afsluiten.

deeltijdpensioen.480x0

Wil je met deeltijdpensioen gaan?

Deze mogelijkheid heb je vanaf het moment dat je 58 jaar wordt en houdt in dat je gedeeltelijk gaat werken en gedeeltelijk met pensioen gaat. Bespreek dit met het pensioenfonds en jouw werkgever.

Hoe zeker is jouw pensioen

risico-blauw.480x0

De hoogte van jouw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat wij jouw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Het Pensioenfonds WKNL heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s en omstandigheden:

 • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
 • Een lage rente maakt pensioen duurder. Het Pensioenfonds WKNL heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
 • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
Meer informatie over de financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor jouw pensioen vind je op de website.
indexatie-blauw.480x0

Wij proberen jouw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening of indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van het pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

JaarIndexatieStijging van de prijzen
20240,14%0,21%
20239,73%14,53%
20222,12%2,70%
20210,001,11%
tekort-blauw.480x0Als het Pensioenfonds WKNL een tekort heeft, wordt eerst aan de werkgever gevraagd om een bijstorting. Mocht er na een eventuele bijstorting nog steeds een tekort zijn dan gaat jouw pensioen omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval. Tot nu toe is dit bij het Pensioenfonds WKNL niet nodig geweest. Ook de afgelopen jaren zijn de pensioenen dus niet verlaagd. Als we uitgaan van de hoogte van de feitelijke dekkingsgraad per einde van het vorig kwartaal, verwachten we dat we ook in de komende jaren jouw pensioenrechten niet hoeven te verlagen. Echter, bij ongunstige economische ontwikkelingen kan een verlaging van jouw pensioenrechten niet worden uitgesloten.

Welke kosten maken wij?

kosten.007ac3

Het Pensioenfonds WKNL maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

 • Kosten voor de pensioenuitvoering.
 • Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet je in actie komen?

waardeoverdracht

Als je van baan verandert. Je kunt jouw eerder opgebouwde pensioen meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van jouw nieuwe werkgever. Een aanvraagformulier vind je hierbij.

werkloos

Als je werkloos wordt.

arbeidsongeschikt

Als je arbeidsongeschikt wordt.

keuze.007ac3

Als je gebruik wil maken van een keuzemogelijkheid bij ingang van het pensioen (bijvoorbeeld jouw pensioen vervroegen of hoog / laag)

ik-heb-partner

Als je gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.

mijnpensioenoverzicht-blauw-150x150.480x0

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen je in totaal hebt opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

uit-elkaar

Als je gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.

vragen.480x0

Neem contact met ons op als je vragen hebt. Bel met 0570-648081 of stuur een e-mail naar pensioenfonds@pensioen-wk.nl. Heb je een klacht? Ga voor de klachtenregeling naar de websitepagina.

buitenland-150x150.007ac3Als je verhuist naar of in het buitenland.  

Benieuwd of je straks genoeg pensioen hebt?

Je bent en blijft zelf verantwoordelijk voor jouw pensioen. De Pensioenschijf-van vijf helpt om inkomsten en uitgaven na jouw pensioen op een rij te zetten. Zo krijg je in drie stappen een indicatie of jouw inkomsten straks voldoende zijn om jouw uitgaven te betalen. Je weet dan of het slim is om actie te ondernemen voor jouw pensioen.

De Pensioenschijf-van-vijf vind je op www.nibud.nl.

Meer weten over jouw pensioen? Kijk op www.pensioen-wk.nl voor laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3.