Pensioenbureau

Het bestuur heeft de beleidsvoorbereiding ten behoeve van de bestuurlijke taken en de uitvoering van de pensioenregeling gedelegeerd aan het pensioenbureau. De kernwerkzaamheden van het pensioenbureau betreffen bestuursondersteuning, vermogensbeheer, pensioenadministratie, risicomanagement en pensioencommunicatie. Het pensioenbureau profileert zich daarnaast als het kenniscentrum pensioenen binnen WKNL.

Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de gedelegeerde taken. De interne uitvoeringsorganisatie is zodanig ingericht dat de doelstelling van het fonds op een effectieve en efficiƫnte wijze kan worden gerealiseerd.

Het pensioenbureau staat onder leiding van de directeur, die zich terzijde laat staan door de chief investment officer, het hoofd pensioenzaken en de overige stafmedewerkers.

Bezetting en taakverdeling van het pensioenbureau

Mevrouw K. (Krista) Nauta-van der Linden
directeur pensioenfonds
0570-648084
krista.nauta@pensioen-wk.nl
De heer R. (Rolf) Heidemans
chief investment officer
0570-648087
rolf.heidemans@pensioen-wk.nl
Mevrouw. B.J. (Bea) Lefeber-van Ark
hoofd pensioenzaken
0570-648083
bea.lefeber@pensioen-wk.nl
Mevrouw B. (Evelien) Bussink
office manager
0570-648084
evelien.bussink@pensioen-wk.nl
Mevrouw. E.H. (Erwina) Kerkhof-Broekhuis
pensioenconsulent
0570-648081
erwina.kerkhof@pensioen-wk.nl
Mevrouw T.C. (Tamar) Sturkenboom
pensioenconsulent
0570-648079
tamar.sturkenboom@pensioen-wk.nl
De heer A.M.M. (Ahmed) Elnemr
medewerker vermogensbeheer
06-23443042
ahmed.elnemr@pensioen-wk.nl
De heer T.J.C. (Tom) Prins
project management officer
06-29934290
tom.prins@pensioen-wk.nl
De heer D. (Dirk) Buijs
risicomanager
dirk.buijs@pensioen-wk.nl