Pensioencommissie

De pensioencommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid aangaande het pensioenbeheer en de communicatie.

Samenstelling van de pensioencommissie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid aangaande pensioenbeheer en de communicatie. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid nadat dit voor het bestuur is vastgesteld.

Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma - voorzitter - namens bestuur
De heer D. (Dirk) Blees - namens bestuur
De heer M. (Martijn) Leppink - externe deskundige

Toehoorders

Mevrouw K. (Krista) Nauta-van der Linden - namens pensioenbureau
Mevrouw B.J. (Bea) Lefeber-van Ark - namens pensioenbureau
De heer D. (Dirk) Buijs - namens pensioenbureau
Mevrouw B. (Linda) Damen - namens verantwoordingsorgaan