Financiële situatie pensioenfonds (mei 2012)


| ACTUEEL | FINANCIËLE SITUATIE PENSIOENFONDS (MEI 2012)
Onderwerp: Terugkoppeling op de brief van 13 december 2011 van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Deventer, 22 mei 2012


Geachte deelnemer, gepensioneerde of gewezen deelnemer,

Medio december 2011 ontving u een brief over de financiële situatie van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Net als vele andere pensioenfondsen heeft ook Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland een te lage dekkingsgraad. In de bewuste brief kondigden wij aan dat het bestuur van het pensioenfonds in 2012 een besluit zou nemen over de indexatie van uw pensioen en over de omvang van een eventuele korting (verlaging) van uw pensioen. Met deze brief informeren wij u over de gevolgen van de actuele ontwikkelingen voor uw pensioen.

Geen toeslagverlening (indexatie) per 1 januari 2012
Op basis van de financiële situatie per 31 december 2011 heeft het bestuur begin januari besloten de pensioenen per 1 januari 2012 niet te indexeren. Als de dekkingsgraad lager is dan 104,2% is er sprake van een dekkingstekort en mag het pensioenfonds volgens de vastgestelde indexeringsstaffel en de huidige wet- en regelgeving niet indexeren. Ook de komende jaren blijft toeslagverlening uitermate onzeker.

Korten op pensioenen op dit moment niet van toepassing
Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft begin 2009 een herstelplan opgesteld om in een periode van vijf jaar de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% te bereiken. Zoals in de brief van december 2011 stond vermeld, heeft het pensioenfonds nog tot uiterlijk eind 2013 de tijd om de minimaal vereiste dekkingsgraad te bereiken.

Bij de stand van de dekkingsgraad van 97,8% per 31 december 2011, is volgens de in februari 2012 bij De Nederlandsche Bank ingediende (en inmiddels goedgekeurde) evaluatie van het herstelplan een dekkingsgraad van 105,0% per eind 2013 realiseerbaar. Het korten van uw pensioen is daarom op dit moment niet aan de orde. De financiële situatie per 31 december 2011 was net goed genoeg om niet tot deze bijzonder vervelende maatregel over te hoeven gaan.

Onzekerheid blijft
Gelet op de dynamiek van de financiële markten kunnen toekomstige tegenvallers echter niet worden uitgesloten en daarom moeten de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. Aanvullende maatregelen (waaronder een eventuele bijstorting van de werkgever of het korten van pensioenen) kunnen in de toekomst dus nog steeds noodzakelijk worden al naar gelang de ontwikkelingen op de rente- en kapitaalmarkten. In deze financieel roerige tijden (dat laten de eerste weken van mei 2012 wel zien) is het erg lastig voorspellen. Daarnaast kan de publicatie van de nieuwe prognosetafels eind 2012 (de laatste inzichten in de ontwikkeling van de levensverwachting) echter ook nog een rol spelen.

Wij zullen u uiteraard actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De actuele maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds kunt u op de website van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (www.pensioen-wk.nl) volgen.

Heeft u vragen over deze brief, e-mail of bel ons gerust.


Met vriendelijke groet,
Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer NederlandP.C.  Kooijmans                                                                 A.P.  Keur
Voorzitter bestuur                                                              Directeur
Telefoon:  06-20410796                                                    Telefoon: 0570-648085
E-mail:     pkooijmans@wolterskluwer.com                          E-mail:     akeur@wolterskluwer.nl 
HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap