Hoogte van de dekkingsgraad


| FINANCIEEL | HOOGTE VAN DE  DEKKINGSGRAADToelichting op het verloop van de beleidsdekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad steeg in augustus van 104,4% naar 107,2%.
Dit kwam door een stijging van de rekenrente en een stijging van de aandelenkoersen.
De aandelenkoersen benaderen op een aantal markten de niveaus van voor de uitbraak van het coronavirus, maar de  rekenrente is nog niet hersteld. De situatie rondom het coronavirus blijft onzeker en daarnaast zijn er geopolitieke spanningen. Een nieuwe daling van de beurzen of de rente kan de komende periode daarom niet worden uitgesloten.

Het bestuur houdt vast aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 35% aandelen en vastgoed en 65% vastrentende waarden.


De beleidsdekkingsgraad steeg in augustus van 105,2% naar 105,8%.
De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden.

Gevolgen voor uw pensioen
Wat de daling van de dekkingsgraad vanaf begin dit jaar betekent voor uw toekomstige pensioen, is nu nog niet te zeggen. Het pensioenfonds belegt voor de lange termijn. Maar, op korte termijn zien we dat de dekkingsgraad door de ontwikkelingen op de financi
ële markten is gedaald.
De pensioenen zullen in de loop van het jaar niet worden gekort, ondanks de lage dekkingsgraad. Of een korting in 2021 nodig is, wordt bepaald op basis van de feitelijke dekkingsgraad en de beleidingsdekkingsgraad per 31 december 2020.

De kritische dekkingsgraad voor het pensioenfonds is 96,7%. Indien de feitelijke dekkingsgraad de rest van het jaar 107,2% blijft, zal de beleidsdekkingsgraad uitkomen op 105,2% eind 2020. Dan is een korting niet aan de orde.
De komende jaren blijft toeslagverlening echter uitermate onzeker.
Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen en uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Wat is nu de dekkingsgraad?
De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

 


 
 HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap