Sociale pensioencommissie

| HOME | ORGANISATIE | SOCIALE PENSIOENCOMMISSIE


De inhoud van de pensioenregeling, voor zover dit zaken betreft die niet zijn geregeld in de CAO, wordt vastgesteld in de sociale pensioencommissie. De sociale pensioencommissie bestaat uit twee werkgeversvertegenwoordigers alsmede twee werknemersvertegenwoordigers vanuit de COR. Het pensioenbureau voert het secretariaat van de sociale pensioencommissie. In de sociale pensioencommissie vindt overleg plaats tussen sociale partners over de pensioenregeling. Voor de sociale pensioencommissie is door WKNL een reglement sociale pensioencommissie opgesteld.

Samenstelling van de sociale pensioencommissie


Lid


De heer S.G. (Christof) Abrahamse, voorzitter
De heer J.J. (Joost) Spiertz

De heer F.G. (Ciske) Visser
Mevrouw B. (Linda) Damen

De heer A.P. (André) Keur 
Mevrouw B.J. (Bea) Lefeber-van Ark

Namens

Werkgever
Werkgever

Werknemer
Werknemer

Pensioenbureau
Pensioenbureau
christof.abrahamse@wolterskluwer.com
joost.spiertz@wolterskluwer.com

ciske.visser@wolterskluwer.com
linda.damen@kluwerlaw.com


andre.keur@wolterskluwer.com

bea.lefeber@wolterskluwer.com
 

 

 

 

 Bekijk of download hier het Reglement Sociale Pensioencommissie  HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap