Bezwaar en klachten

| HOME | BEZWAAR EN KLACHTEN

Bezwaar en klachten

Heeft u een klacht of bent u het ergens niet mee eens, dan kunt u dit schriftelijk aan het bestuur van het pensioenfonds voorleggen. Het bestuur beoordeelt de klacht en komt hier schriftelijk bij u op terug. Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur van het pensioenfonds, dan kunt u de Ombudsman Pensioenen raadplegen. U moet echter eerst de klacht bij het pensioenfonds zelf kenbaar maken. Dat kan onder andere door onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.
De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement. Het adres is Postbus 93560, 2509 AN Den Haag, telefoon 070 – 349 96 20.

Het pensioenfonds volgt in principe het advies van de Ombudsman Pensioenen, tenzij er zwaarwegende argumenten zijn om dit niet te doen. Naast bovenstaande klachtenprocedure, kunt u ook de burgerlijke rechter raadplegen. Dit kunt u doen, wanneer u maar wilt. U bent niet gebonden aan een bepaalde handelingsvolgorde.

Meer informatie is te vinden op de website van de Ombudsman Pensioenen:
www.ombudsmanpensioenen.nl

 

 


Bezwaren en klachten
Naam  *
Bedrijf
Adres  *
Postcode  *
Woonplaats  *
Geboortedatum  *
E-mail  *
Telefoon  *
Uw bezwaar of klacht
* Vereiste velden HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap