Uitslag verkiezing bestuurslid B

| ACTUEEL | UITSLAG VERKIEZING BESTUURSLID B

Aan        :      de deelnemers van het pensioenfonds

Van        :      het bestuur van het pensioenfonds

Datum    :      9 januari 2017

Betreft    :      Verkiezing van de heer H. van de Bunt tot bestuurslid namens de deelnemers van het pensioenfonds
____________________________________________________________________________________________________


In verband met een per 1 september 2016 ontstane vacature, heeft het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland de heer H. (Henk) van de Bunt voorgedragen als bestuurslid namens de deelnemers.

Overeenkomstig de procedure konden deelnemers andere kandidaten bij het bestuur voordragen tot uiterlijk 31 december 2016.

Er zijn geen tegenkandidaten gekomen, zodat de heer Van de Bunt daarmee automatisch gekozen is als bestuurslid namens de deelnemers. 

Deze verkiezing van een bestuurslid geschiedt onder de opschortende voorwaarde van een positief oordeel over betrokkene van De Nederlandsche Bank.

Het bestuur.

 


HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap