Verkiezing bestuurslid namens werknemers

| ACTUEEL | VERKIEZING BESTUURSLID NAMENS WERKNEMERS


Verkiezing nieuw bestuurslid namens de werknemers voor het pensioenfonds

•    Kandidaat voorgedragen door het bestuur is de heer H. van de Bunt (Henk)
•    Tegenkandidaten mogelijk


Aan alle deelnemers,

In verband met het vertrek van mevrouw M.E. (Mirjam) Pouwe per 1 september 2016 is in het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland een vacature ontstaan bij de bestuursleden namens de werknemers (bestuurslid B).

Voordracht
Het bestuur stelt voor de heer H. (Henk) van de Bunt (59 jaar) in de plaats van mevrouw Pouwe aan te wijzen als bestuurslid B. De heer Van de Bunt is sinds 1982 werkzaam bij Wolters Kluwer Nederland, op dit moment in de functie van manager finance & procurement. 

Mits positief oordeel De Nederlandsche Bank
De aanwijzing van een bestuurslid geschiedt steeds onder de opschortende voorwaarde van een positief oordeel over betrokkene van De Nederlandsche Bank als bedoeld in de Pensioenwet.

Nieuw vereiste: voldoet kandidaat aan vereisten in profielschets?
Een belangrijk nieuw vereiste is het vereiste van de profielschets voor (nieuwe) bestuursleden. In deze profielschets zijn de vereiste bestuursvaardigheden, competenties en kennis opgenomen. Het bestuur toetst of een kandidaat aan de vereisten zoals gesteld in de profielschets voldoet. Pas nadat de kandidaat voldoende geschikt is bevonden kan deze tot bestuurslid worden benoemd. Indien de kandidaat naar het oordeel van het bestuur niet aan de vereisten zoals gesteld in de profielschets voldoet, wordt de selectieprocedure opnieuw gestart. Toetsing van de heer Van de Bunt heeft plaatsgevonden.  Mochten er één of meerdere tegenkandidaten gesteld worden, dan moet voor deze kandidaten ook toetsing aan de profielschets plaatsvinden. Een kandidaat die niet voldoet kan geen bestuurslid worden.

Tegenkandidaten mogelijk
Overeenkomstig artikel 7 lid 2 van de statuten kunnen deelnemers andere kandidaten bij het bestuur voordragen, mits de voordracht per kandidaat is ondertekend door tenminste vijftien (15) deelnemers en mits de voordracht bij het bestuur is ingediend uiterlijk 31 december 2016.  Hierna toetst het bestuur of de kandidaat voldoet aan de vereisten uit de profielschets.

Indien er tegenkandidaten komen zal de verkiezing van het bestuurslid dan plaatsvinden in een extra vergadering van het verantwoordingsorgaan op 9 januari 2017. Zijn er geen tegenkandidaten dan is de heer Van de Bunt automatisch gekozen als bestuurslid B (namens de werknemers) in de vacature die is ontstaan door het vertrek van mevrouw Pouwe.

Het bestuur van
Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap