Pensioenfonds ondertekent convenant maatschappelijk verantwoord beleggen

| ACTUEEL | PENSIOENFONDS ONDERTEKENT CONVENANT MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD BELEGGEN |Pensioenfonds ondertekent convenant voor maatschappelijk verantwoord beleggen

Het pensioenfonds heeft op 28 maart 2019 het IMVB-convenant ondertekend. IMVB staat voor internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen. Pensioenfondsen werken samen met de overheid, vakbonden en niet-gouvernementele organisaties om het maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen.

De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen zijn hierbij het uitgangspunt. In deze richtlijnen staan aanbevelingen voor ondernemingen op het gebied van onder andere milieu, werkgelegenheid en arbeidsverhoudingen, bestrijding van corruptie, consumentenbelangen en belastingen.

Door deelname aan het convenant neemt het pensioenfonds verantwoordelijkheid voor het gezamenlijk bereiken van een duurzame samenleving. Hieraan wordt invulling gegeven door de beleggingen (binnen de doelstelling van het pensioenfonds voor een goed en waardevast pensioen) te richten op duurzame resultaten op de lange termijn.

Voor de concrete invulling door het pensioenfonds zie maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid en stembeleid.
HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap