Dekkingsgraad daalt verder als gevolg van coronavirus
Dekkingsgraad daalt verder als gevolg van coronavirus

De ontwikkelingen op de financiële markten als gevolg van de onrust rond het coronavirus en de gedaalde olieprijzen blijven de dekkingsgraad van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland negatief beïnvloeden. Vooral de aandelenkoersen gingen de afgelopen week verder onderuit.

Vanaf eind december 2019 is de rente met ruim 0,5% procent gedaald en de aandelenkoersen met ruim 25%.

De feitelijke dekkingsgraad is maandag 16 maart eind van de dag gedaald naar ongeveer 94% (9 maart 99%; 29 februari 105%, 31 december 112%).

De aandelenmarkten zijn zeer volatiel en dat zal waarschijnlijk nog wel even zo blijven. De rente loopt de afgelopen paar dagen wel weer wat op en dat is gunstig voor de dekkingsgraad.

We hopen dat het coronavirus over een aantal maanden verdwenen of uitgewoed is en de financiële markten in de tweede helft van 2020 weer enig herstel laten zien. Een verdere daling van de beurzen en de rente kan de komende periode echter niet worden uitgesloten.

Het bestuur houdt vast aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 32% aandelen en vastgoed en 68% vastrentende waarden.

 

Gevolgen voor uw pensioen 

Wat dit betekent voor uw toekomstige pensioen, is nu nog niet te zeggen. Het pensioenfonds belegt voor de lange termijn. Maar, op de korte termijn zien we dat de  dekkingsgraad door de ontwikkelingen op de financiële markten daalt.

De pensioenen zullen in de loop van het jaar niet worden gekort, ondanks de lage dekkingsgraad. Of een korting in 2021 nodig is, wordt bepaald op basis van de feitelijke dekkingsgraad en de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020.

De kritische dekkingsgraad voor het pensioenfonds is 96,7%. Indien de feitelijke dekkingsgraad de rest van het jaar 94% blijft, zal de beleidsdekkingsgraad uitkomen op 96,2% eind 2020. Dan zal een korting van 2,7% noodzakelijk zijn.

Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen en uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

 


HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap