Pensioenoverzicht


| GEPENSIONEERDEN | PENSIOENOVERZICHT


Het pensioenfonds is verplicht u te informeren over uw pensioen door middel van een pensioenoverzicht.

Gepensioneerden ontvangen elk jaar in januari een overzicht van hun bruto- en netto pensioenaanspraken (het zogenaamde UPO).

De hoogte van het pensioen kan veranderen door een eventuele toeslagverlening of een eventuele korting (zie onderwerp '
Toeslagen- en kortingsbeleid'). Indien er per 1 januari van enig jaar een toeslag toegekend wordt of er gekort moet worden, staat dit vermeld op de website van het pensioenfonds.

 

 HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap