Met prepensioen


| WERKNEMERS | MET PREPENSIOEN

De Prepensioenregeling voorzag in een uitkering van opgebouwde rechten van 61 tot 65 jaar.

Met ingang van 1 januari 2006 is conform de afspraken in de CAO verdere opbouw van prepensioen beëindigd. Dit hield verband met de wetswijzigingen op het gebied van VUT, prepensioen en levensloop.
In 2007 is deelnemers de mogelijkheid aangeboden het prepensioen om te zetten in ouderdomspensioen. Het merendeel van de deelnemers heeft hier toen voor gekozen. In 2014 is dit nogmaals aangeboden.

Op dit moment heeft nog een beperkte groep een aanspraak op prepensioen. Op deze aanspraak is het Prepensioenreglement van toepassing.
Het Prepensioenreglement vindt u op deze website ook bij het onderdeel Home onder Fondsstukken.

 

 
HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenFinancieelInformatieEnglishBesloten deelSitemap