Toeslagverlening 2020

| ACTUEEL | TOESLAGVERLENING 2020 |

 
Voor de beslissing over het al dan niet verlenen van toeslagverlening (indexatie) per januari 2020 is met name de beleidsdekkingsgraad van belang.

Geen toeslagverlening per 1 januari 2020
Volgens de wet moet voor toeslagverlening de beleidsdekkingsgraad hoger zijn dan 110%. Per 31 december 2019 was de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland 108%. Dit betekent dat er per 1 januari 2020 geen toeslagverlening mag plaatsvinden.

Verlaging pensioenrechten is ook per 1 januari 2020 niet aan de orde
Zoals u weet heeft Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland de afgelopen jaren uw pensioen niet hoeven te korten. De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019 van 108% (eind 2018 was dat 112,9%), betekent dat er ook dit jaar niet gekort hoeft te worden.

Actuele dekkingsgraad

Wij zullen u uiteraard actief op de hoogte blijven houden. De actuele maandelijkse ontwikkeling van de dek-kingsgraad van het fonds kunt u op de homepage vinden. Eind juni 2020 kunt u op deze website ook het uitge-breide jaarverslag 2019 vinden en de maand daarna verschijnt het jaarbericht 2020.

Toeslagen- en kortingsbeleid
Op 31 december 2019 bedroeg de feitelijke dekkingsgraad van het fonds 112,1%. Dat wil zeggen dat we voor elke €100 die we in de toekomst moeten betalen, € 112,10 op dat moment in kas hadden. Volgens de wet moet het bestuur van een pensioenfonds voor het nemen van besluiten niet van de feitelijke dekkingsgraad uitgaan, maar van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of het bestuur van het fonds uw pensioenrechten kan indexeren of dat er wellicht gekort moet worden. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kunt u vinden op onze websi-te onder
Toeslagen- en kortingsbeleid . Als we uitgaan van de hoogte van de feitelijke dekkingsgraad per eind december 2019, verwachten we dat we ook in de komende jaren uw pensioenrechten niet hoeven te verlagen. Echter, bij ongunstige economische ontwikkelingen kan een verlaging van uw pensioen-rechten niet worden uitgesloten.


HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap