AOW - en pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog

ACTUEEL | AOW-EN PENSIOENLEEFTIJD STAPSGEWIJS OMHOOG |


AOW- en pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog

De AOW-leeftijd gaat de komende jaren omhoog van 66 jaar en 4 maanden in 2019 naar 67 jaar en 3 maanden in 2022-2024. Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

De ingangsdatum van de AOW-uitkering wordt steeds met enkele maanden verhoogd. U ontvangt uw eerste AOW-uitkering op de dag dat u de AOW-leeftijd bereikt. Als u een andere uitkering (zoals bijvoorbeeld WW, WIA of WAO) heeft, stopt deze één dag eerder.

In onderstaande tabel is de AOW-leeftijd volgens de huidige regeling opgenomen. Het voortdurend opschuiven van de AOW-leeftijd heeft ook gevolgen gehad voor de pensioenregeling van WKNL. In 2018 is de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar, maar wel met de mogelijkheid voor u de ingang weer te vervroegen tot bijvoorbeeld uw AOW-leeftijd.

Wie door de verhoging van de AOW-leeftijd tijdelijk niet genoeg inkomen heeft, komt mogelijk in aanmerking voor een bijstandsuitkering bij de gemeente of kan een overbruggingsuitkering bij de Sociale Verzekeringsbank aanvragen (een renteloze lening die verrekend wordt met latere AOW-uitkeringen).
HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap