Pensioenpremie en opbouwpercentage 2020

| ACTUEEL | PENSIOENPREMIE EN OPBOUWPERCENTAGE 2020 |

De sociale pensioencommissie (het overlegorgaan tussen sociale partners over de pensioenovereenkomst) heeft in 2015 afspraken over de pensioenregeling gemaakt voor een langere periode. Deze afspraken zijn in 2020 verlengd. De pensioenrichtleeftijd is in 2018 naar 68 jaar gegaan, om precies te zijn de eerste dag van de maand waarin de 68-jarige leeftijd wordt bereikt. Wel wordt de mogelijkheid geboden de ingang te vervroegen tot bijvoorbeeld de AOW-leeftijd. Bij een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar hoort ook in 2020 een fiscaal maximaal opbouwpercentage van 1,875%.

De pensioenpremie voor 2020 bedraagt ongewijzigd 24,0% van de pensioengrondslag.


werknemerspremie 8,0%
werkgeverspremie 16,0%


De bedragen van 2020 voor de franchise, het maximaal pensioengevend salaris en maximum pensioengrondslag zijn wél gewijzigd ten opzichte van 2019.

franchise € 14.167,- (in 2019 was dit € 13.785,-)
maximaal pensioengevend salaris € 110.111,- (in 2019 was dit € 107.593,-)
maximum pensioengrondslag € 95.944,- (in 2019 was dit € 93.808,-)

* De pensioengrondslag is het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd en premie wordt betaald. De pensioengrondslag is twaalfmaal het vaste bruto maandsalaris, zoals dat geldt op 1 januari (of op de datum van indiensttreding), vermeerderd met vakantietoeslag van 8% en verminderd met de franchise. De franchise is het deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd en geen premie verschuldigd is.

 

HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap