Pensioenpremie en opbouwpercentage 2020

| ACTUEEL | PENSIOENPREMIE EN OPBOUWPERCENTAGE 2020 |

De sociale pensioencommissie (het overlegorgaan tussen sociale partners over de pensioenovereenkomst) heeft in 2015 afspraken over de pensioenregeling gemaakt voor een langere periode. Deze afspraken zijn in 2020 verlengd. De pensioenrichtleeftijd is in 2018 naar 68 jaar gegaan, wel wordt de mogelijkheid geboden de ingang te vervroegen tot bijvoorbeeld de AOW-leeftijd. Bij een pensioenrichtleeftijd van 68 jaar hoort ook in 2020 een fiscaal maximaal opbouwpercentage van 1,875%. Omdat de rente in 2019 verder is gedaald, is de kostprijs van onze pensioenopbouw hoger geworden. Bij een gelijkblijvende premie van 24%, dreigde daarom de opbouw in 2020 verlaagd te moeten worden naar 1,5%.

Echter, omdat Wolters Kluwer bereid is de premie voor 2020 aan te vullen tot 27,2% en het pensioenfonds bereid is genoegen te nemen met een lichtelijk lager dan kostendekkende premie, kan het opbouwpercentage in 2020 gehandhaafd worden op het fiscaal maximaal toegestane niveau van 1,875%. Deze afspraak geldt voor het jaar 2020. Eind 2020 treden Wolters Kluwer, de Centrale Ondernemingsraad en het Pensioenfonds opnieuw in overleg om de premie(verdeling) en het opbouwpercentage voor het komende jaar vast te stellen.

De pensioenpremie voor 2020 bedraagt in totaal dus 27,2% van de pensioengrondslag
*, hiervan is
werknemerspremie 8,0% (gelijk aan 2019)
werkgeverspremie 16,0% (gelijk aan 2019)
extra bijdrage werkgever 3,2%

De bedragen van 2020 voor de franchise, het maximaal pensioengevend salaris en maximum pensioengrondslag zijn wél gewijzigd ten opzichte van 2019.
franchise € 14.167,- (in 2019 was dit € 13.785,-)
maximaal pensioengevend salaris € 110.111,- (in 2019 was dit € 107.593,-)
maximum pensioengrondslag € 95.944,- (in 2019 was dit € 93.808,-)

* De pensioengrondslag is het inkomen waarover pensioen wordt opgebouwd en premie wordt betaald. De pensioengrondslag is twaalfmaal het vaste bruto maandsalaris, zoals dat geldt op 1 januari (of op de datum van indiensttreding), vermeerderd met vakantietoeslag van 8% en verminderd met de franchise. De franchise is het deel van het inkomen waarover geen pensioen wordt opgebouwd en geen premie verschuldigd is.

 

HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap