Financieel crisisplan 2018

| ACTUEEL | FINANCIEEL CRISISPLAN 2018 |


Financieel crisisplan 2018

Op 10 december 2011 is de Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen
van kracht geworden en in oktober 2018 geactualiseerd. In artikel 2 van deze Beleidsregel
is opgenomen dat pensioenfondsen een financieel crisisplan moeten opstellen.
Deze verplichting vloeit voort uit artikel 143 Pensioenwet (PW). Een financieel
crisisplan maakt in de zin van dit artikel deel uit van de beschrijving van de beheerste
en integere bedrijfsvoering. Op grond van artikel 145 PW moet het crisisplan
worden opgenomen in de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN).
Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (hierna: “het fonds”) heeft
het crisisplan als bijlage toegevoegd aan de ABTN.

Bekijk hier het Financieel crisisplan
Bekijk hier de ABTN
 


 
HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap