Herstelplan 2018
 
| HOME | FINANCIEEL | HERSTELPLAN 2018
 

Herstelplan 2018

Het pensioenfonds heeft in de maand maart 2018 het herstelplan geactualiseerd.

De feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds per 31 december 2017 was 112,9% en de beleidsdekkingsgraad 110,4%.  De vereiste dekkingsgraad was op dat moment 116,7%. De vereiste dekkingsgraad is nodig om financiële risico’s op te kunnen vangen. Het pensioenfonds heeft dus een reservetekort. Daarom is een herstelplan van toepassing.

De maximale looptijd (prognoseperiode) van het herstelplan is 8 jaar.
Uitgaande van de feitelijke dekkingsgraad van 31 december 2017 zal het pensioenfonds in normale omstandigheden in 2 jaar hersteld zijn naar een beleidsdekkingsgraad boven 116,7%.

In deze periode is geen of slechts beperkte toeslagverlening (indexatie) mogelijk. Boven een dekkingsgraad van 123,6% (jaarlijks te bepalen percentage) is volledige toeslagverlening mogelijk.

Als de situatie verslechtert, zal het herstel langer duren. Verder is het niet uitgesloten dat het bestuur aanvullende maatregelen moet nemen, zoals het vragen van een extra bijdrage van de werkgever of een verlaging van de pensioenaanspraken en -rechten.

HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap