Herstelplan 2019

 | FINANCIEEL | HERSTELPLAN |Herstelplan 2019

Het pensioenfonds heeft in de maand maart 2019 het herstelplan geactualiseerd.

De feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds is in 2018 gedaald van 112,9% naar 108,6%. De beleidsdekkingsgraad was eind 2018 112,9%. De vereiste dekkingsgraad was op dat moment 116,3%. De vereiste dekkingsgraad is nodig om financiële risico’s op te kunnen vangen. Het pensioenfonds heeft dus een reservetekort. Daarom is een herstelplan van toepassing.

De maximale looptijd (prognoseperiode) van het herstelplan is acht jaar.
Uitgaande van de feitelijke dekkingsgraad van 31 december 2018 zal het pensioenfonds in normale omstandigheden in vier jaar hersteld zijn naar een beleidsdekkingsgraad boven 116,3%. Dit is een vertraging van twee jaar ten opzichte van een jaar geleden.

In deze periode is geen of slechts beperkte toeslagverlening (indexatie) mogelijk. Boven een dekkingsgraad van 123,2% (jaarlijks te bepalen percentage) is volledige toeslagverlening mogelijk.

Als de situatie verslechtert, zal het herstel langer duren. Verder is het niet uitgesloten dat het bestuur aanvullende maatregelen moet nemen, zoals het vragen van een extra bijdrage van de werkgever of een verlaging van de pensioenaanspraken en -rechten.

HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap