Verbetering beheer pensioenvermogen

ACTUEEL | VERBETERING BEHEER PENSIOENVERMOGEN |

 

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland en BlackRock versterken relatie betreffende het beheren van pensioenvermogens

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland, het pensioenfonds van Wolters Kluwer Nederland, de online uitgeverij en informatie-dienstverlener voor professionals in de fiscale, financiële, juridische, zakelijke en overheidssector, heeft de relatie versterkt met BlackRock. BlackRock is toonaangevend in vermogensbeheer, risicobeheer en adviesdiensten voor institutionele en particuliere klanten wereldwijd. BlackRock gaat verplichtinggedreven beleggingsdiensten verschaffen, evenals credit portfolio management en strategisch advies voor het pensioenfonds met een beheerd vermogen van €850 miljoen.

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland werkt al sinds 1996 samen met BlackRock voor haar indexgerelateerde beleggingen. Na een recente evaluatie van de bezittingen en pensioenverplichtingen, heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten tot het consolideren van het grootste gedeelte van haar portfolio bij één enkele vermogensbeheerder. Het doel is om hierdoor een meer strategische portfolio op te kunnen bouwen, een dieper inzicht van de risicoposities te krijgen en de kosten te reduceren. De doelstellingen van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland is het kunnen voldoen aan de verplichtingen op de korte en de lange termijn met een afgewogen balans tussen risico en rendement. 
 
Als gevolg van de overeenkomst beheert BlackRock nu 90% van de portfolio van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Daarnaast geeft BlackRock strategisch advies over de gehele portfolio, stelt het samen met het pensioenfonds een jaarlijks beleggingsplan op, verzorgt het voortdurende monitoring van de risico’s en verschaft het diepgaande rapportages voor de beleggingcommissie en het bestuur van het fonds. De door BlackRock beheerde vermogens zijn onderworpen aan dagelijks risicomanagement. 
 
André Keur, Directeur van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland: “We willen ons beleggingsbeleid optimaliseren door een sterkere koppeling tussen ons strategische bezittingen- en verplichtingenbeleid en onze daadwerkelijke beleggingen. Dankzij de strategische diensten van BlackRock verwachten we meer grip te hebben op het integrale beleggingsproces en zijn we beter voorbereid om te kunnen reageren op dynamische marktomstandigheden.” 
 
Marc Van Heel, Hoofd Benelux van BlackRock: “Wij zien in de markt dat partijen de fiduciaire managementdiensten heroverwegen zoals die tot nu vorm zijn gegeven. Wij werken met strategische klanten zoals Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland, die controle willen behouden op de beleggingsketen, maar met voordurend strategisch advies en duiding aangaande de portfolio opbouw en implementatie. Daarnaast willen ze hetzelfde risico rapportagesysteem dat wij zelf binnen BlackRock ook gebruiken.” 
 
Hessel van Beijma, Hoofd van het institutionele klanten segment in de regio: “Wij zijn trots dat de relatie met Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland wordt verdiept naar een meer strategische samenwerking. We geloven dat dit model ook door andere pensioenfondsen, die sturing zoeken in de complexe financiële markten, zal worden gebruikt.”

  
 
 HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap