Toeslagverlening 2018

| ACTUEEL | TOESLAGVERLENING 2018 |

 
Voor de beslissing over het al dan niet verlenen van toeslagverlening (indexatie) per januari 2018 is met name de dekkingsgraad van belang.


Verlaging pensioenrechten is ook per 1 januari 2018 niet aan de orde
Zoals u weet heeft Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland de afgelopen jaren uw pensioen niet hoeven te korten. Omdat de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017 is geëindigd op 110,4% (eind 2016 was dat 106,4%), betekent dit dat ook dit jaar niet gekort hoeft te worden.


Bescheiden goed nieuws: beperkte toeslagverlening per 1 januari 2018
De beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017 van 110,4% betekent ook dat er per 1 januari 2018 voor het eerst sinds 2010 weer een (zeer beperkte) toeslagverlening van 0,04% kan plaatsvinden.

Wij zullen u uiteraard actief op de hoogte blijven houden. De actuele maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraad van het fonds kunt u op de homepage vinden. Eind juni 2018 kunt u op deze website ook het uitgebreide jaarverslag 2017 vinden en de maand daarna verschijnt het jaarbericht 2018.


Toeslagen- en kortingsbeleid
Op 31 december 2017 bedroeg de feitelijke dekkingsgraad van het fonds 112,9%. Dat wil zeggen dat we voor elke €100 die we in de toekomst moeten betalen, € 112,90 in kas hebben. Volgens de wet moet het bestuur van een pensioenfonds voor het nemen van besluiten niet van de feitelijke dekkingsgraad uitgaan maar van de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad bepaalt of het bestuur van het fonds uw pensioenrechten kan indexeren of dat er wellicht gekort moet worden. Hoe dat precies in zijn werk gaat, kunt u vinden op onze website onder
Toeslagen- en kortingsbeleid. Eind 2017 bedroeg de beleidsdekkingsgraad van het fonds 110,4%. Het goede nieuws is dat er op grond van deze uitkomst per 1 januari 2018 niet gekort hoeft te worden, maar dat er een bescheiden toeslagverlening mogelijk is. Als we uitgaan van de hoogte van de feitelijke dekkingsgraad per eind december 2017, verwachten we dat we ook in de komende jaren uw pensioenrechten niet hoeven te verlagen. Echter, bij ongunstige economische ontwikkelingen kan een verlaging van uw pensioen-rechten niet worden uitgesloten.

HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap