Extra bestuurslid namens en uit de gepensioneerden

| ACTUEEL | EXTRA BESTUURSLID NAMENS EN UIT DE GEPENSIONEERDEN |Verkiezing van de heer R.H. Alsen tot bestuurslid namens en uit de gepensioneerden
van het pensioenfonds


__________________________________________________________________________________________

Gezien (de toename van) het aantal pensioengerechtigden, de verhouding tussen het aantal actieve deelnemers
en het aantal pensioengerechtigden en het beperken van het afbreukrisico van het ene huidige bestuurslid
namens de pensioengerechtigden, is besloten het aantal zetels van de pensioengerechtigden in het bestuur per
1 januari 2018 van 1 naar 2 uit te breiden.

In verband met deze vacature, heeft het bestuur van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland de
heer R.H. Alsen voorgedragen als nieuw bestuurslid namens en uit de gepensioneerden.

Overeenkomstig de procedure konden gepensioneerden andere kandidaten bij het bestuur voordragen tot
uiterlijk 26 januari 2018.

Er zijn geen tegenkandidaten gekomen, zodat de heer Alsen daarmee gekozen is als bestuurslid namens en uit
de gepensioneerden.

Deze verkiezing geschiedt onder de opschortende voorwaarde van een positief oordeel over de heer Alsen
van De Nederlandsche Bank.

Het bestuur


 

HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemapAlgemene Pagina