Financieel

 
 

Hoogte van de dekkingsgraad ultimo december 2020

 

   


Toelichting op het verloop van de dekkingsgraad 
De feitelijke dekkingsgraad steeg in december van 111,3% naar 112,5%.
   
Overige financiële informatie
Hier vindt u onder andere de kwartaalcijfers, het jaarverslag en het herstelplan.
   

HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap