Financieel

  

Hoogte van de dekkingsgraad ultimo augustus 2020

 

   

Legenda:   
Rood:     Lager dan 96,7%. Directe korting als de feitelijke en beleidsdekkingsgraad per 31 december lager zijn dan 96,7%
Oranje:   Tussen 96,7% en 110,0%. Geen toeslagverlening mogelijk, korting indien de beleidsdekkingsgraad vier opeenvolgende
              peildata (31 december) lager is dan 104%.
Geel:      Tussen 110,0% en 124,0%. Gedeeltelijke toeslagverlening onder voorwaarden mogelijk.
Groen:    124,0% en hoger. Volledige toeslagverlening vanaf een beleidsdekkingsgraad van 124,0%, inhaaltoeslagverlening bij hogere
              beleidsdekkingsgraad


 

  Toelichting op het verloop van de dekkingsgraad 
De feitelijke dekkingsgraad steeg in augustus van 104,4% naar 107,2%.
     
  Overige financiële informatie
Hier vindt u onder andere de kwartaalcijfers, het jaarverslag en het herstelplan.
     

HomeWerknemerEx-werknemerGepensioneerdFinancieelActueelInformatieContactEnglishBesloten deelSitemap