Financiële situatie pensioenfonds 2013

| ACTUEEL | FINANCIELE SITUATIE PENSIOENFONDS
 

                                                                                                                    Deventer, 20 februari 2013

Onderwerp: Financiële situatie Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland eind 2012 en gevolgen voor uw pensioen

Geachte deelnemer, gepensioneerde of gewezen deelnemer,

Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft u de laatste jaren voortdurend geïnformeerd over de financiële situatie bij uw pensioenfonds. Net als vele andere pensioenfondsen heeft ook Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland het financieel zwaar sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008. Met deze brief informeren wij u over de gevolgen van de actuele ontwikkelingen voor uw pensioenrechten.

Geen indexatie per 1 januari 2013
Op basis van de financiële situatie per 31 december 2012 heeft het bestuur begin dit jaarbesloten de pensioenen per 1 januari 2013 niet te indexeren. Als de dekkingsgraad lager is dan 104,2% is er sprake van een dekkingstekort en mag het pensioenfonds volgens de huidige wet- en regelgeving niet indexeren. Ook de komende jaren blijft indexatie uitermate onzeker.

Verlaging pensioenrechten voorlopig niet aan de orde
Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland heeft begin 2009 een herstelplan opgesteld om in een periode van vijf jaar de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% te bereiken. Zoals in de brief van mei 2012 vermeld stond, heeft het pensioenfonds nog tot uiterlijk 31 december 2013 de tijd om die dekkingsgraad te bereiken.

Voornamelijk dankzij een prima rendement van afgerond 15% op de beleggingen steeg de dekkingsgraad van het pensioenfonds in 2012 van 97,8% naar 103,4%. De rente waarmee de pensioenverplichtingen aan deelnemers, gepensioneerden en gewezen deelnemers moet worden berekend, daalde helaas van 2,7% eind 2011 naar 2,4% eind 2012. Dit ondanks de overheidsmaatregelen in september 2012 die de rekenrente iets stabiliseerden. De recente stijging van de levensverwachting is ook in de berekende dekkingsgraad verwerkt.

Met de dekkingsgraad van 103,4% per eind december 2012 zit het fonds voldoende op het herstelpad om eind 2013 de minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,2% te kunnen realiseren. Daarmee is de dreiging van een verlaging van de pensioenrechten voorlopig van tafel. Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland hoeft de pensioenrechten per 1 april a.s. daarom niet te verlagen en het fonds hoeft op dit moment ook nog geen waarschuwing af te geven voor een korting in 2014.

Onzekerheid blijft
Gelet op de dynamiek van de financiële markten kunnen toekomstige tegenvallers echter niet worden uitgesloten en daarom moeten de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd worden. Aanvullende maatregelen (waaronder een eventuele bijstorting van de werkgever of het verlagen van pensioenrechten) kunnen in de toekomst dus nog steeds noodzakelijk worden al naar gelang de ontwikkelingen op de rente- en kapitaalmarkten of een stijging van de levensverwachting. In deze financieel roerige tijden (in januari 2013 daalde de dekkingsgraad alweer met 1,3%) is het erg lastig voorspellen. De hoogte van de dekkingsgraad van eind 2013 zal bepalend zijn voor het al of niet toepassen van een verlaging van de pensioenrechten in april 2014. Als Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland op
31 december 2013 onder een dekkingsgraad van 104,2% zit, moet het verschil overbrugd worden door een verlaging van uw pensioenrechten.

Wij zullen u uiteraard actief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. De actuele maandelijkse ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds kunt u op de website van Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (www.pensioen-wk.nl) volgen.

Heeft u vragen over deze brief, e-mail of bel ons gerust.

 


Met vriendelijke groet,

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland


P.C. Kooijmans
Voorzitterbestuur
Telefoon: 06-20410796
E-mail:
pkooijmans@wolterskluwer.com

A.P. Keur
Directeur
Telefoon: 0570-648085
E-mail:
akeur@wolterskluwer.nl
 HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemapAlgemene Pagina