Home


Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) voert de pensioenregeling uit voor de werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland. Op deze site vindt u niet alleen het laatste nieuws van het pensioenfonds, maar ook alle informatie die voor u van belang is op het moment dat u in dienst komt, uit dienst treedt of met pensioen gaat. Heeft u na het lezen van de informatie nog een vraag, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bezoeken, mailen, bellen (0570-648081) of schrijven.

Hoogte van de dekkingsgraad
De feitelijke dekkingsgraad van het pensioenfonds steeg in november 2019 van 108,4% naar 109,3% lees meer »
   Rekenmodel  - Eerder met pensioen?         Gebruik maken van de flexibiliserings- 
   mogelijkheden? Klik hier voor het rekenmodel


Pensioen 1-2-3
Met Pensioen 1-2-3 bieden wij u gelaagde informatie over uw pensioenregeling...lees meer »


Op Koers
Hoe staat u ervoor? Om inzicht te krijgen in uw pensioensituatie  lees meer »

Pensioenvergelijker   
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met
deze vergelijker krijgt u een beeld... 
lees meer »
Pensioenpost digitaal ontvangen
Pensioenpost digitaal ontvangen via MijnOverheid .... lees meer »

 

 

Eerder verschenen nieuwsberichten

     

 
Verkiezing bestuurslid namens de pensioengerech-tigden - (november 2019) - Per 1 januari 2020 eindigt de zittingsduur als bestuurslid C (bestuurlid.... lees meer »
Pensioendriedaagse - (november 2019)
Op initiatief van 'Wijzer in geldzaken' wordt dit jaar de Pen-sioendriedaagse georganiseerd op 5, 6 en 7.... 
lees meer »

Nabestaandenpensioen goed geregeld? Doe de check - (november 2019) - De SVB, Pensioenfederatie en NIBUD hebben een eenvoudige checklist ontwikkeld om .... lees meer »

Pensioenbedragen in drie scenario's - ( oktober 2019)
Vanaf 1 oktober 2019 ziet u op de website van 'mijnpensioenoverzicht' een inschatting van uw.... 
lees meer »

Wijziging (verlaging) pensioenbedragen in Pensioenregister? - (juli 2019)
Als u uw pensioenrechten raadpleegt via de ....
lees meer »

Langzamere stijging AOW-leeftijd - (juli 2019)
De Eerste Kamer heeft op 2 juli 2019 ingestemd met het wetsvoorstel 'temporisering verhoging van de.... 
lees meer »

Jaarbericht 2019 - (juli 2019)
Aan de werknemers en gepensioneerden is begin juli jl. het jaarbericht verstuurd.... 
lees meer »

Jaarverslag 2018 - (juni 2019)   Op 29 mei 2019 is het jaarverslag van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland vastgesteld...... lees meer »

Verslag van de raad van toezicht over 2018 - (mei 2019) 
Het verslag van de raad van toezicht over 2018 en de bestuursreactie hierop.... 
lees meer »

Uitkomst haalbaarheidstoets 2019 - (mei 2019)
De uitkomst haalbaarheidstoets 2019 is beschikbaar..
lees meer »

  Nieuw rekenmodel - (mei 2019)   Eerder met pensioen? Gebruik maken van de flexibiliseringsmogelijkheden? Er is een nieuw rekenmodel beschikbaar.. lees meer »


 

Herstelplan 2019 - (april 2019)  - Het pensioenfonds heeft in de maand maart 2019 het herstelplan geactualiseerd lees meer »

Pensioenfonds ondertekent convenant voor maatschappelijk verantwoord beleggen - (april 2019)
Het pensioenfonds heeft op 28 maart 2019....
lees meer »

Uitslag verkiezing reservelid gepensioneerden verantwoordingsorgaan 1 maart 2019
(februari 2019)
Bij de verkiezing van het verantwoordingsorgaan..
lees meer »


Toeslagverlening 2019
- (januari 2019)
Het bestuur heeft besloten dat per 1 januari 2019 een toeslagverlening kan plaatsvinden...
lees meer »

AOW- en pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog - (januari 2019)
De AOW leeftijd gaat de komende jaren ..... 
lees meer »

Pensioenpremie en opbouwpercentage 2019
- (januari 2019) Ten opzichte van 2018 is het percentage van de pensioenpremie ongewijzigd. De premie ... lees meer »

Pensioen voorlichtingsbrochure 2019
- (januari 2019) 
De voorlichtingsbrochure voor deelnemers kunt u hier bekijken ... 
lees meer »

Mythes over pensioenen
- (geactualiseerd januari 2019)
Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit...
lees meer »

(Her)verkiezing bestuurslid namens de werknemers voor het pensioenfonds
(december 2018)
Per 31 december 2018 loopt de statutaire ....
lees meer »

Uitbetaling pensioenen in 2019
- (december 2018)

De planning van de uitbetaling van de pensioenen 2019...
lees meer »

Verkiezing reserve lid gepensioneerden verantwoor-dingsorgaan 1 maart 2019
(december 2018)
Per 1 augustus 2018 is een nieuw VO gekozen ...
lees meer »

Nieuwe regels voor kleine pensioenen (december 2018)
Wie in zijn leven verschillende werkgevers heeft, kan daardoor ook verschillende (kleine) ...
lees meer »

Grote stap in maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid
(december 2018)
SPWKN zet grote stap in maatschappelijk ...
lees meer »

Financieel crisisplan 2018
(november 2018)
Op 10 december 2015 is de Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen...
lees meer »

Skypen met Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland
- (augustus 2018)
Vragen over je pensioen? Het is nu ook mogelijk... 
lees meer »

Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan
-(juli 2018)
Bij de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan zijn zowel bij de kiesgroep deelnemers .... 
lees meer »

Verkiezing verantwoordingsorgaan 1 augustus 2018 - (juni 2018)  -  In juli 2014 is de laatste verkiezing ten behoeve van het verantwoordingsorgaan gehouden ...... lees meer »

Privacyverklaring SPWKN - (maart 2018)   
Hoe gaat SPWKN om met persoonsgegevens? Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland ..... 
lees meer »

Extra bestuurslid namens en uit de gepensioneerden  - (januari 2018)  De heer R.H. Alsen is gekozen tot extra bestuurslid namens en uit de gepensioneerden... lees meer »

Financiële situatie Pensioenfonds  - (februari 2017) 
Financiële situatie Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland eind 2016 en de gevolgen voor uw pensioen...
lees meer »

Uitslag verkiezing bestuurslid B - (januari 2017) 
De heer H. van de Bunt is gekozen tot nieuw bestuurslid
......
lees meer »

Uitslag deelnemersonderzoek - (juli 2016)
In het voorjaar van 2016 is een groot onderzoek gehouden onder alle (oud-)medewerkers en ...... 
lees meer »

HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap