Home


Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) voert de pensioenregeling uit voor de werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland. Op deze site vindt u niet alleen het laatste nieuws van het pensioenfonds, maar ook alle informatie die voor u van belang is op het moment dat u in dienst komt, uit dienst treedt of met pensioen gaat. Heeft u na het lezen van de informatie nog een vraag, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt mailen, bellen (0570-648081) of schrijven.

Actuele dekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in december 2017 gestegen van 109,9% naar 110,4% lees meer »
Op Koers
Hoe staat u ervoor? Om inzicht te krijgen in uw pensioensituatie... lees meer »

Pensioen 1-2-3 en Pensioenvergelijker
Met Pensioen 1-2-3 bieden wij u gelaagde informatie over uw pensioenregeling..lees meer » voor Pensioenvergelijker
lees meer »
Pensioenpost digitaal ontvangen
Pensioenpost digitaal ontvangen via MijnOverheid .... lees meer »

 

 

Eerder verschenen nieuwsberichten

     
Vijf mythes over pensioenen - (geactualiseerd januari 2018)
Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit...
lees meer »

Uitbetaling pensioenen in 2018 - (december 2017)
De planning van de uitbetaling van de pensioenen 2018...
lees meer »

Visitatiecommissie 2017 - (december 2017) 
Een samenvatting van het verslag van de visitatiecommissie 2017 en de bestuursreactie hierop.... 
lees meer »

Jaarbericht 2017 - (juli 2017)
Aan de werknemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden is begin juli jl. het jaarbericht verstuurd.... 
lees meer »

  Jaarverslag 2016 - (juni 2017)   Op 24 mei 2017 is het jaarverslag van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland vastgesteld...... lees meer »

Uitkomst haalbaarheidstoets 2017 - (mei 2017)
De uitkomst haalbaarheidstoets 2017 is beschikbaar..... 
lees meer »

UPO 2017 aan deelnemers is verstuurd - (april 2017)   Jaarlijks ontvangen deelnemers aan de pensioenregeling van Pensioenfonds Wolters Kluwer ... lees meer »

  Herstelplan 2017 - (maart 2017)   
H
et pensioenfonds heeft in de maand maart 2017 het herstelplan geactualiseerd ...... 
lees meer »

AOW- en pensioenleeftijd stapsgewijs naar 66 en 67 jaar en 3 maanden - (februari 2017)
De leeftijd waarop iemand recht heeft op ..... 
lees meer »

Pensioen voorlichtingsbrochure 2017 - (februari 2017) 
De voorlichtingsbrochure voor deelnemers kunt u hier bekijken ... 
lees meer »


 

Financiële situatie Pensioenfonds  - (februari 2017) 
Financiële situatie Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland eind 2016 en de gevolgen voor uw pensioen...
lees meer »

Toeslagverlening 2017 - (januari 2017) 
Het bestuur heeft besloten per 1 januari 2017 niet te indexeren ...
lees meer »

Pensioenpremie en opbouwpercentage 2017 - (januari 2017) Ten opzichte van 2016 is het percentage van de pensioenpremie ongewijzigd. De premie ... lees meer »

Uitslag verkiezing bestuurslid B - (januari 2017) 
De heer H. van de Bunt is gekozen tot nieuw bestuurslid
......
lees meer »

Verkiezing nieuw bestuurslid namens werknemers - (november 2016)  In verband met het vertrek van mevrouw M.E. Pouwe per 1 september 2016....... lees meer »

AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog - (november 2016)   In 2022 wordt de AOW-leeftijd 67 jaar en drie maanden. De AOW-leeftijd gaat in .... lees meer »

Financieel crisisplan 2016 - (oktober 2016)
Op 10 december 2011 is de Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen ..... 
lees meer »

Berichtenbox Mijn Overheid
- (september 2016)  
Het pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland is de eerste gebruiker van ..... 
lees meer »

Vertrek bestuurslid namens de werknemers - (september 2016)   In verband met het vertrek van mevrouw M.E. (Mirjam) Pouwe per ..... lees meer »

Pensioenvergelijker - (juli 2016)
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met deze vergelijker krijgt u een beeld van de verschillen tussen..... 
lees meer »

Uitslag deelnemersonderzoek - (juli 2016)
In het voorjaar van 2016 is een groot onderzoek gehouden onder alle (oud-)medewerkers en ...... 
lees meer »

UPO 2016 aan gewezen deelnemers en ex-partners is verstuurd - (juli 2016)   Eens in de vijf jaar ontvangen gewezen deelnemers en ex-partners ... lees meer »

Niels & het geldmysterie - (maart 2016) 
Kinderboek omdat financieel bewustzijn in het algemeen en pensioenbewustzijn in het bijzonder... 
lees meer »

Uitslag verkiezing bestuurslid C - (februari 2016)
De heer J.C. Derriks is herkozen als bestuurslid C  .......
lees meer »HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap