Home


Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) voert de pensioenregeling uit voor de werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland. Op deze site vindt u niet alleen het laatste nieuws van het pensioenfonds, maar ook alle informatie die voor u van belang is op het moment dat u in dienst komt, uit dienst treedt of met pensioen gaat. Heeft u na het lezen van de informatie nog een vraag, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bezoeken, mailen, bellen (0570-648081) of schrijven.

Hoogte van de dekkingsgraad
De feitelijke dekkingsgraad steeg in april 2020 van 99,4% naar 101,4% lees meer »

 

Rekenmodel  - Eerder met pensioen? 
Gebruik maken van de flexibiliserings-mogelijkheden? Klik hier voor het rekenmodel

Pensioen 1-2-3
Met Pensioen 1-2-3 bieden wij u gelaagde informatie over uw pensioenregeling...lees meer »


Pensioenpost digitaal ontvangen via MijnOverheid  .... lees meer »
Pensioenvergelijker   
Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met
deze vergelijker krijgt u een beeld... 
lees meer »

Pensioenschijf-van-vijf tool voor financiële planning  .... lees meer »
Uw pensioenregeling 2020 in een notendop
...  lees meer »
 


 
Verkiezing reservelid pensioen-gerechtigden verantwoordingsorgaan - (april 2020) Verkiezing reservelid verantwoordingsorgaan .. lees meer »

Pensioenpremie en opbouwpercentage 2020 - (januari 2020) Ten opzichte van 2019 is het percentage van de pensioenpremie onge-wijzigd. De premie ... lees meer »

Herverkiezing van de heer J.C. Derriks tot bestuurslid namens de pensioengerech-tigden - (januari 2020) - Per 1 januari 2020 is de heer J.C. Derriks... lees meer »

Pensioenbedragen in drie scenario's - (oktober 2019) - Vanaf 1 oktober 2019 ziet u op de website van 'mijnpensioenoverzicht'  een inschatting van uw... lees meer »
 
Bereikbaarheid medewerkers pensioen-bureau  - (maart 2020) Vanwege de Corona crisis werken ook de medewerkers .. lees meer »

Toeslagverlening 2020 - (januari 2020)
Het bestuur heeft besloten dat per 1 januari 2020 geen toeslagverlening kan plaats-
vinden...
 lees meer »

Uitbetaling pensioenen in 2020- (december 2019) - De planning van de uitbetaling van de pensioenen 2020... lees meer »

 
Nabestaandenpensioen goed geregeld? Doe de check - (november 2019) - De SVB, Pensioenfederatie en NIBUD hebben een een-voudige checklist ontwikkeld om .... lees meer »HomeWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap