Home


Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) voert de pensioenregeling uit voor de werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland. Op deze site vindt u niet alleen het laatste nieuws van het pensioenfonds, maar ook alle informatie die voor u van belang is op het moment dat u in dienst komt, uit dienst treedt of met pensioen gaat. Heeft u na het lezen van de informatie nog een vraag, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons bezoeken, mailen, bellen (0570-648081) of schrijven.

Hoogte van de dekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds daalde in november 2018 van 113,4% naar 113,3% lees meer »
Op Koers
Hoe staat u ervoor? Om inzicht te krijgen in uw pensioensituatie  lees meer »

Pensioen 1-2-3 en Pensioenvergelijker
Met Pensioen 1-2-3 bieden wij u gelaagde informatie over uw pensioenregeling..lees meer » voor Pensioenvergelijker
lees meer »
Pensioenpost digitaal ontvangen
Pensioenpost digitaal ontvangen via MijnOverheid .... lees meer »

 

 

Eerder verschenen nieuwsberichten

     
Grote stap in maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (december 2018)
SPWKN zet grote stap in maatschappelijk ...
lees meer »


Financieel crisisplan 2018 (november 2018)
Op 10 december 2015 is de Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen...
lees meer »

 
Mythes over pensioenen - (geactualiseerd augustus 2018)
Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit...
lees meer »

Skypen met Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland - (augustus 2018)
Vragen over je pensioen? Het is nu ook mogelijk... 
lees meer »

Uitslag verkiezingen verantwoordingsorgaan -(juli 2018)
Bij de verkiezingen van het verantwoordingsorgaan zijn zowel bij de kiesgroep deelnemers .... 
lees meer »

Jaarbericht 2018 - (juli 2018)
Aan de werknemers en gepensioneerden is begin juli jl. het jaarbericht verstuurd.... 
lees meer »

Jaarverslag 2017 - (juni 2018)   Op 30 mei 2018 is het jaarverslag van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland vastgesteld...... lees meer »

Verkiezing verantwoordingsorgaan 1 augustus 2018 - (juni 2018)  -  In juli 2014 is de laatste verkiezing ten behoeve van het verantwoordingsorgaan gehouden ...... lees meer »

Uitkomst haalbaarheidstoets 2018 - (mei 2018)
De uitkomst haalbaarheidstoets 2018 is beschikbaar..
lees meer »


 

Herstelplan 2018 - (maart 2018)   
Het pensioenfonds heeft in de maand maart 2018 het herstelplan geactualiseerd ...... 
lees meer »

Privacyverklaring SPWKN
-
(maart 2018)   
Hoe gaat SPWKN om met persoonsgegevens? Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland ..... 
lees meer »

Toeslagverlening 2018
- bescheiden goed nieuws (februari 2018) Het bestuur heeft besloten dat per 1 januari 2018 een beperkte toeslagverlening kan... lees meer »

AOW- en pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog
-
(februari 2018)
De AOW leeftijd gaat de komende jaren ..... 
lees meer »

Pensioen voorlichtingsbrochure 2018
- (januari 2018) 
De voorlichtingsbrochure voor deelnemers kunt u hier bekijken ... 
lees meer »

Extra bestuurslid namens en uit de gepensioneerden 
- (januari 2018) 
De heer R.H. Alsen is gekozen tot extra bestuurslid namens en uit de gepensioneerden...
lees meer »

Pensioenpremie en opbouwpercentage 2018 - (januari 2018)
 Ten opzichte van 2017 is het percentage van de pensioenpremie ongewijzigd. De premie ... lees meer »

Uitbetaling pensioenen in 2018 - (december 2017)
De planning van de uitbetaling van de pensioenen 2018...
lees meer »

Visitatiecommissie 2017 -
(december 2017) 
Een samenvatting van het verslag van de visitatiecommissie 2017 en de bestuursreactie hierop.... lees meer »

Financiële situatie Pensioenfonds  - (februari 2017) 
Financiële situatie Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland eind 2016 en de gevolgen voor uw pensioen...
lees meer »

Uitslag verkiezing bestuurslid B - (januari 2017) 
De heer H. van de Bunt is gekozen tot nieuw bestuurslid
......
lees meer »

Uitslag deelnemersonderzoek - (juli 2016)
In het voorjaar van 2016 is een groot onderzoek gehouden onder alle (oud-)medewerkers en ...... 
lees meer »

HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap