Home


Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland

Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland (SPWKN) voert de pensioenregeling uit voor de werknemers, ex-werknemers en gepensioneerden van de Wolters Kluwer ondernemingen in Nederland. Op deze site vindt u niet alleen het laatste nieuws van het pensioenfonds, maar ook alle informatie die voor u van belang is op het moment dat u in dienst komt, uit dienst treedt of met pensioen gaat. Heeft u na het lezen van de informatie nog een vraag, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt mailen, bellen (0570-648081) of schrijven.

Hoogte van de dekkingsgraad
De beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds is in maart 2018 gestegen van 111,6% naar 112,0% lees meer »
Op Koers
Hoe staat u ervoor? Om inzicht te krijgen in uw pensioensituatie... lees meer »

Pensioen 1-2-3 en Pensioenvergelijker
Met Pensioen 1-2-3 bieden wij u gelaagde informatie over uw pensioenregeling..lees meer » voor Pensioenvergelijker
lees meer »
Pensioenpost digitaal ontvangen
Pensioenpost digitaal ontvangen via MijnOverheid .... lees meer »
Privacyverklaring SPWKN
Hoe gaat SPWKN om met persoonsgegevens?
... lees meer »
 

 

 

Eerder verschenen nieuwsberichten

     
Herstelplan 2018 - (maart 2018)   
Het pensioenfonds heeft in de maand maart 2018 het herstelplan geactualiseerd ...... 
lees meer »

Toeslagverlening 2018 - bescheiden goed nieuws (februari 2018) Het bestuur heeft besloten dat per 1 januari 2018 een beperkte toeslagverlening kan... lees meer »

AOW- en pensioenleeftijd stapsgewijs omhoog - (februari 2017)
De AOW leeftijd gaat de komende jaren ..... lees meer »

Pensioen voorlichtingsbrochure 2018 - (januari 2018) 
De voorlichtingsbrochure voor deelnemers kunt u hier bekijken ... 
lees meer »

Extra bestuurslid namens en uit de gepensioneerden  - (januari 2018)  De heer R.H. Alsen is gekozen tot extra bestuurslid namens en uit de gepensioneerden... lees meer »

Pensioenpremie en opbouwpercentage 2018 - (januari 2018) Ten opzichte van 2017 is het percentage van de pensioenpremie ongewijzigd. De premie ... lees meer »

Vijf mythes over pensioenen - (geactualiseerd januari 2018)
Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit...
lees meer »

Uitbetaling pensioenen in 2018 - (december 2017)
De planning van de uitbetaling van de pensioenen 2018...
lees meer »

Visitatiecommissie 2017 - (december 2017) 
Een samenvatting van het verslag van de visitatiecommissie 2017 en de bestuursreactie hierop.... 
lees meer »

 


 

Jaarbericht 2017 - (juli 2017)
Aan de werknemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden is begin juli jl. het jaarbericht verstuurd.... 
lees meer »

Jaarverslag 2016
- (juni 2017)   Op 24 mei 2017 is het jaarverslag van de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland vastgesteld...... lees meer »

Uitkomst haalbaarheidstoets 2017
- (mei 2017)
De uitkomst haalbaarheidstoets 2017 is beschikbaar..... 
lees meer »

UPO 2017 aan deelnemers is verstuurd -
(april 2017)   Jaarlijks ontvangen deelnemers aan de pensioen-regeling van Pensioenfonds Wolters Kluwer ... 
lees meer »

Financiële situatie Pensioenfonds  - (februari 2017) 
Financiële situatie Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland eind 2016 en de gevolgen voor uw pensioen...
lees meer »

Uitslag verkiezing bestuurslid B - (januari 2017) 
De heer H. van de Bunt is gekozen tot nieuw bestuurslid
......
lees meer »

Verkiezing nieuw bestuurslid namens werknemers - (november 2016)  In verband met het vertrek van mevrouw M.E. Pouwe per 1 september 2016....... lees meer »

Financieel crisisplan 2016 - (oktober 2016)
Op 10 december 2011 is de Beleidsregel financieel crisisplan pensioenfondsen ..... 
lees meer »

Berichtenbox Mijn Overheid
- (september 2016)  
Het pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland is de eerste gebruiker van ..... 
lees meer »

Vertrek bestuurslid namens de werknemers - (september 2016)   In verband met het vertrek van mevrouw M.E. (Mirjam) Pouwe per ..... lees meer »

Uitslag deelnemersonderzoek - (juli 2016)
In het voorjaar van 2016 is een groot onderzoek gehouden onder alle (oud-)medewerkers en ...... 
lees meer »

UPO 2016 aan gewezen deelnemers en ex-partners is verstuurd - (juli 2016)   Eens in de vijf jaar ontvangen gewezen deelnemers en ex-partners ... lees meer »
HomeActueelWerknemersEx-werknemersGepensioneerdenEnglishBesloten deelSitemap