Werkloosheid

Als u werkloos wordt, houdt dit in dat uw dienstverband eindigt en daarmee ook uw deelname in het pensioenfonds van Wolters Kluwer Nederland.

U bouwt dus geen pensioen meer op en u krijgt te maken met een pensioenbreuk.

Overlijden tijdens WW-periode

Gedurende de periode dat u een WW-uitkering ontvangt voortvloeiende uit uw dienstverband met WKNL is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd.

Meer informatie is te vinden in Artikel 7 lid 5 van het pensioenreglement

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl