Uniform Pensioenoverzicht

Het pensioenfonds is verplicht u te informeren over uw pensioen door middel van een pensioenoverzicht. Iedere deelnemer ontvangt jaarlijks schriftelijk of per Berichtenbox van www.Mijn.Overheid.nl een pensioenoverzicht (het zogenaamde UPO). Hierop worden onder andere het opgebouwde pensioen, het te bereiken pensioen, het partnerpensioen en wezenpensioen vermeld. Wanneer het deelnemerschap is beëindigd, wordt er ook ieder jaar een pensioenoverzicht verzonden. 
Gepensioneerden ontvangen elk jaar in januari een overzicht van hun bruto- en netto pensioenaanspraken.

De hoogte van het pensioen kan veranderen door een eventuele toeslagverlening of eventuele korting (zie onderwerp 'Toeslagen- en kortingsbeleid').
Indien er per 1 januari van enig jaar een toeslag toegekend wordt of er gekort moet worden, staat dit vermeld op de website van het pensioenfonds

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl