Uit dienst

Als u uit dienst gaat, bouwt u geen pensioen meer op bij de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.

Premievrij pensioen

Het tijdens uw dienstverband opgebouwde ouderdomspensioen blijft natuurlijk wel van u. Dit heet een premievrij pensioen, omdat u geen premies meer betaalt. U ontvangt na uw vertrek van het pensioenfonds een overzicht van uw premievrije pensioen. U hoeft hier zelf niets voor te doen.

Toeslagverlening of korting

Als u uw premievrije pensioen bij het pensioenfonds van Wolters Kluwer Nederland laat staan, dan ontvangt u ieder jaar schriftelijk informatie over de hoogte van uw premievrije pensioen van het pensioenfonds. Daarnaast kunt u via de website www.mijnpensioenoverzicht.nl op elk gewenst moment uw pensioenaanspraken raadplegen.

Als het pensioenfonds besluit tot toeslagverlening, verhoogt dit uw premievrije pensioen. Het toeslagbeleid is echter afhankelijk van de financiële middelen van het pensioenfonds. U heeft geen recht op een toeslag. (Zie onderwerp ‘In Dienst’ onder de kop 'toeslagverlening'.) De in dit onderwerp genoemde mogelijkheid van "korten" geldt eveneens voor uw premievrije pensioen.

Waardeoverdracht

Treedt u in dienst bij een andere werkgever, dan kunt u daar waarschijnlijk gaan deelnemen aan een andere pensioenregeling. Het kan verstandig zijn de door u bij WKNL opgebouwde pensioenaanspraken mee te nemen naar de nieuwe pensioenuitvoerder. (Zie onderwerp ‘Waardeoverdracht’.)

Keuzes

U moet bij uw vertrek wel zelf een aantal keuzes maken:

Wel of geen tijdelijke verzekering van het partnerpensioen;
Wel of geen waardeoverdracht.

 

Partnerpensioen

Niet alleen uw pensioenopbouw stopt als u uit dienst gaat, maar ook uw partnerpensioen. Het partnerpensioen is tijdens uw dienstverband op risicobasis meeverzekerd. Dit houdt in dat er geen apart spaarpotje voor is. Op het moment dat u uit dienst treedt en u komt te overlijden, is er geen opgebouwd bedrag waar uw partner recht op heeft. Om te zorgen dat uw partner een uitkering ontvangt na uw overlijden, wordt een deel van uw opgebouwde ouderdomspensioen automatisch omgezet in een partnerpensioen. U en uw partner kunnen er echter voor kiezen dit niet te doen. Dit moet u dan laten weten aan het pensioenfonds. (Zie onderwerp   ‘Overlijden‘, onder de kop Overlijden na beëindiging van het dienstverband.)

ANW-hiaatverzekering

Bij het einde van uw dienstverband stopt ook de eventueel door u via WKNL afgesloten ANW-hiaatverzekering bij ASR Verzekeringen. Het ANW-hiaat is een inkomensgat op het moment dat uw nabestaanden niet in aanmerking komen voor een uitkering van de Algemene Nabestaandenwet (ANW). De ANW is een wettelijk financieel vangnet voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden. Deze wet kent echter zo veel voorwaarden, dat er niet veel mensen voor in aanmerking komen. WKNL heeft voor haar medewerkers een collectief contract gesloten bij ASR Verzekeringen voor het ANW-hiaat. U kunt zich hiervoor vrijwillig verzekeren. 

Als u uw premievrije pensioen bij het pensioenfonds van Wolters Kluwer Nederland laat staan, informeer dan het pensioenfonds bij uw verhuizing naar het buitenland. Zo weet het pensioenfonds u te vinden als het tijd wordt om uw pensioen uit te keren. Verhuizingen binnen Nederland worden door de gemeenten zelf aan het pensioenfonds doorgegeven.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl