Ik heb een partner

In verband met het op risicobasis verzekerde partnerpensioen is het belangrijk dat uw partner bekend is bij het pensioenfonds. Het partnerpensioen is namelijk van belang bij uw overlijden. Het zorgt ervoor dat uw partner dan een uitkering ontvangt.

Is uw partner niet bekend bij het pensioenfonds, dan is er ook geen recht op een partnerpensioen (zie onderwerp ‘Overlijden’ onder de kop 'partnerpensioen binnen de pensioenregeling').

Huwelijk – Geregistreerd partnerschap

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap bij de gemeente aangaat, hoeft u
uw partner niet zelf aan te melden. Uw huwelijksgegevens of gegevens van geregistreerd partnerschap komen via de Basisregistratie Personen (BRP) bij het pensioenfonds terecht.

Samenlevingsovereenkomst

Bij een samenlevingsovereenkomst komen uw gegevens niet automatisch bij het pensioenfonds terecht. Maakt u met uw partner gebruik van deze formaliteit, dan moet u uw partner schriftelijk aanmelden bij het pensioenfonds.

Uw samenlevingsovereenkomst moet daarvoor wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het moet om een notarieel vastgelegde samenlevingsovereenkomst gaan of een notariële verklaring van het bestaan van zo’n akte, waarin ten minste de volgende gegevens zijn opgenomen:

  • De geboorteplaats en de geboortedata van betrokkenen;
  • De aanvangsdatum van de gezamenlijke huishouding;
  • Een regeling met betrekking tot verdeling van de kosten die het voeren van de gezamenlijke huishouding met zich brengen en
  • Een regeling voor vermogensrechtelijke aangelegenheden.

Meer informatie is te vinden in Artikel 1 lid 9 van het pensioenreglement

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl