Facultatieve ANW-hiaat verzekering

Wolters Kluwer Holding Nederland heeft voor zijn werknemers een collectieve ANW-hiaatverzekering afgesloten bij ASR Verzekeringen. Je kunt je aanmelden voor deze verzekering als je een partner hebt. 

De nabestaandenuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (ANW) is een financiële ondersteuning van de overheid voor uw partner (of voor uw kinderen) wanneer u komt te overlijden. Om voor deze uitkering in aanmerking te komen moet uw partner (of kinderen) aan een aantal voorwaarden voldoen. In de praktijk kunnen maar weinig mensen een beroep doen op de ANW. Uw partner krijgt dan te maken met een flinke inkomstenterugval. Dit heet het ANW-hiaat. Dit inkomensgat is vrijwillig te verzekeren via Wolters Kluwer Holding Nederland. Hiervoor is een collectieve ANW-hiaatverzekering bij ASR Verzekeringen afgesloten. Indien u zich daarvoor verzekert gaat de uitkering direct in na uw overlijden. Uw partner ontvangt de uitkering tot hij of zij de AOW datum bereikt. U kunt een ANW-hiaatverzekering afsluiten voor een verzekerd bedrag van € 16.500 per jaar. 

Aanmelding kan direct bij uw indiensttreding als u een partner heeft, of meldt u hiervoor aan via de MyHR portal zodra u een partner krijgt.

Meer informatie over de collectieve ANW-hiaatverzekering van Wolters Kluwer Holding Nederland kunt u vinden in deze brochure, op de MyHR portal.  Ook u kunt informatie opvragen bij het pensioenfonds, pensioenfonds@wolterskluwer.com.

U kunt ook terecht bij ASR Verzekeringen 
www.asr.nl. Meer informatie over de ANW vindt u op www.svb.nl.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl