ik ben werknemer

De informatie op deze pagina’s is bedoeld voor werknemers bij een Wolters Kluwer onderneming in Nederland, die vallen onder de pensioenregeling van SPWKN.
In onderstaand overzicht ziet u in een oogopslag de onderwerpen die mogelijk voor u van belang zijn. 

Mocht u na het lezen van de informatie toch nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons mailen (pensioenfonds@wolterskluwer.com) of bellen (0570-648081). Weet u hoe uw pensioenregeling er in grote lijnen uitziet? Kijk bij Pensioen 1-2-3; uw pensioenregeling in een notendop of de Pensioenvergelijker.

Waardeoverdracht

Ik heb een partner

Ik heb kinderen

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Wat als ik ziek of arbeids-
ongeschikt word

Wat als ik werkloos word

Minder werken en onbetaald verlof

Overlijden

Uniform Pensioenoverzicht

Facultatieve ANW-hiaat verzekering

Formulieren

Toeslagen- en kortingen-beleid

Pensioenchecker

Mijn overheid

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl