ik ben werknemer

De informatie op deze pagina’s is bedoeld voor werknemers bij een Wolters Kluwer onderneming in Nederland, die vallen onder de pensioenregeling van SPWKN.
In onderstaand overzicht ziet u in een oogopslag de onderwerpen die mogelijk voor u van belang zijn. 

Mocht u na het lezen van de informatie toch nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons mailen of bellen (0570-648081). Weet u hoe uw pensioenregeling er in grote lijnen uitziet? Kijk bij Pensioen 1-2-3; uw pensioenregeling in een notendop of de Pensioenvergelijker.

In dienst

Uit dienst

Waardeoverdracht

Ik heb een partner

Ik heb kinderen

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Wat als ik ziek of arbeids-
ongeschikt word

Wat als ik werkloos word

Minder werken en onbetaald verlof

Overlijden

Met pensioen

Rekenmodule

Uniform Pensioenoverzicht

Adreswijzigingen

Facultatieve ANW-hiaat verzekering

Formulieren

Toeslagen- en kortingen-beleid

Mijnpensioenoverzicht.nl

Pensioenchecker

Mijn overheid

Pensioen-begrippenlijst

Privacyverklaring

Bezwaar en klachten

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl