Pensioenvergelijker

 

 

Waarom uw pensioenregeling vergelijken?

Pensioenregelingen verschillen van elkaar. Met deze vergelijker krijgt u een beeld van de verschillen tussen twee pensioenregelingen. U ziet bijvoorbeeld wat u wel en wat u niet krijgt. Bekijk wat de verschillen zijn en wat dat voor u betekent. Dan kunt u er voor kiezen om zelf iets te regelen. Inzicht in de verschillen is ook één van de stappen bij de keuze over waardeoverdracht: neemt u uw pensioen mee naar Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland of niet?

Vergelijk uw pensioenregeling in vijf stappen

In de Pensioenvergelijker zijn de gegevens van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland al ingevuld. Pak laag 1 van Pensioen 1-2-3 van uw vorige pensioenregeling. De volgorde van de stappen en iconen op de Pensioenvergelijker komen overeen met die op het Pensioen 1-2-3. Vul stapsgewijs de gegevens van uw vorige pensioenregeling in de rechterkolom van de Pensioenvergelijker. De gebruikte begrippen worden uitgelegd in laag 1.

Klik hier voor de Pensioenvergelijker.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl