Pensioen 1-2-3

Laag 3 van Pensioen 1-2-3 bestaat uit documenten die de deelnemer gedetailleerde informatie geven over de pensioenregeling en de pensioenuitvoerder.

Laag 1

Laag 2

Laag 3

Beschikbare documenten

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl