Sociale pensioencommissie
De inhoud van de pensioenregeling, voor zover dit zaken betreft die niet zijn geregeld in de CAO, wordt vastgesteld in de sociale pensioencommissie. De sociale pensioencommissie bestaat uit twee werkgeversvertegenwoordigers alsmede twee werknemersvertegenwoordigers vanuit de COR (Centrale Ondernemingsraad) van WKNL. 

Het pensioenbureau voert het secretariaat van de sociale pensioencommissie. In de sociale pensioencommissie vindt overleg plaats tussen sociale partners over de pensioenregeling. Voor de sociale pensioencommissie is door WKNL een reglement sociale pensioencommissie opgesteld.

Samenstelling van de sociale pensioencommissie

De heer S.G. (Christof) Abrahamse - Voorzitter
namens werkgever
christof.abrahamse@wolterskluwer.com

De heer J.J. (Joost) Spiertz
namens werkgever
joost.spiertz@wolterskluwer.com

De heer F.G. (Ciske) Visser
namens werknemers
ciske.visser@wolterskluwer.com

Mevrouw B. (Linda) Damen
namens werknemers
linda.damen@kluwerlaw.com

Het pensioenbureau voert het secretariaat van de sociale pensioencommissie:

Mevrouw K. (Krista) Nauta-van der Linden 
namens pensioenbureau
krista.nauta@wolterskluwer.com

Mevrouw B.J. (Bea) Lefeber-van Ark
namens pensioenbureau
bea.lefeber@wolterskluwer.com

Bekijk of download hier het Reglement Sociale Pensioencommissie

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl