Pensioenbureau  

 

Het bestuur heeft de beleidsvoorbereiding ten behoeve van de bestuurlijke taken en de uitvoering van de pensioenregeling gedelegeerd aan het pensioenbureau. De kernwerkzaamheden van het pensioenbureau betreffen bestuursondersteuning, vermogensbeheer, pensioenadministratie, risicomanagement en pensioencommunicatie. Het pensioenbureau profileert zich daarnaast als het kenniscentrum pensioenen binnen WKNL. 

Uitgangspunt is dat het bestuur, conform de eisen van de Pensioenwet, verantwoordelijk is voor de juiste uitvoering van de gedelegeerde taken. De interne uitvoeringsorganisatie is zodanig ingericht dat de doelstelling van het fonds op een effectieve en efficiënte wijze kan worden gerealiseerd. 
Het pensioenbureau staat onder leiding van de directeur, die zich terzijde laat staan door de chief investment officer, het hoofd pensioenzaken en de overige stafmedewerkers.

Bezetting en taakverdeling van het pensioenbureau

Mevrouw K. (Krista) Nauta-van der Linden
directeur pensioenfonds
0570-648084
krista.nauta@wolterskluwer.com
 
De heer R. (Rolf) Heidemans
chief investment officer
0570-648087
rolf.heidemans@wolterskluwer.com
 
Mevrouw. B.J. (Bea)  Lefeber-van Ark
hoofd pensioenzaken
0570-648083
 bea.lefeber@wolterskluwer.com
 
Mevrouw B. (Evelien) Bussink
office manager
0570-648084
 evelien.bussink@wolterskluwer.com
 
Mevrouw. E.H. (Erwina) Kerkhof-Broekhuis
pensioenconsulent
0570-648081
erwina.kerkhof@wolterskluwer.com
 
Mevrouw T.C. (Tamar) Sturkenboom
pensioenconsulent
0570-648079
 tamar.sturkenboom@wolterskluwer.com

De heer P.F.M. (Paul) Wind
risicomanager
0570-648086
paul.wind@wolterskluwer.com

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl