Uitbestedingscommissie

 

De uitbestedingscommissie adviseert het bestuur over het uitbestedingsbeleid en is tevens bevoegd, binnen het door het bestuur vastgestelde beleid en het jaarplan, beslissingen te nemen op het gebied van de uitbesteding van het fonds.  

De belangrijkste taak van de uitbestedingscommissie is het continu inzichtelijk maken en verbeteren van de mate waarin het fonds grip heeft op zijn uitbestedingsrelaties, met het doel om de kwaliteit van de externe dienstverlening te optimaliseren.

Samenstelling van de uitbestedingscommissie

De heer J.C. (Hans) Derriks - Voorzitter - namens bestuur
De heer R.H. (Ronald) Alsen - namens bestuur
Mevrouw K. (Krista) Nauta-van der Linden - namens pensioenbureau
De heer J.L. (Jaap) van Wieringen - namens pensioenbureau

Toehoorder

Vacature - namens verantwoordingsorgaan

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl