Pensioencommissie               

De pensioencommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het beleid aangaande het pensioenbeheer en de communicatie. 

Samenstelling van de pensioencommissie

Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma - voorzitter - namens bestuur
De heer D. (Dirk) Blees - namens bestuur
De heer M. (Martijn) Leppink - externe deskundige

Toehoorders:

Mevrouw K. (Krista) Nauta-van der Linden - namens pensioenbureau
Mevrouw B.J. (Bea) Lefeber-van Ark - namens pensioenbureau
De heer P.F.M. (Paul) Wind - namens pensioenbureau
Mevrouw B. (Linda) Damen - namens verantwoordingsorgaan

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl