JaarverslagcommissieDe jaarverslagcommissie brengt adviezen uit voor de opstelling van het jaarverslag.

Samenstelling van de jaarverslagcommissie

De heer J.C. (Hans) Derriks - Voorzitter - namens bestuur
De heer R. (Ruud) Kruijff  - namens bestuur
De heer A.P. (André) Keur - namens pensioenbureau
De heer J.L. (Jaap) van Wieringen - namens pensioenbureau

Toehoorder

De heer F.G. (Ciske) Visser - namens verantwoordingsorgaan

Countervailing power vanuit het bestuur:

Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl