CommunicatiecommissieDe communicatiecommissie ondersteunt het pensioenfonds bij de uitvoering van het communicatieplan. 

Samenstelling van de communicatiecommissie

De heer D. (Dirk) Blees - Voorzitter - namens bestuur
Mevrouw D. (Dorien) Schaafsma - namens bestuur
Mevrouw K. (Krista) Nauta-van der Linden - namens pensioenbureau
Mevrouw B.J. (Bea) Lefeber-van Ark - namens pensioenbureau

Toehoorder:

Vacature - namens verantwoordingsorgaan

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl