BeleggingscommissieDe beleggingscommissie is een adviescommissie van het bestuur bestaande uit twee leden uit het bestuur, de directeur en de chief investment officer van het pensioenbureau en een extern beleggingsadviseur. 

De commissie brengt op verzoek van het bestuur en op eigen initiatief adviezen uit aan het bestuur en evalueert de uitvoering van het beleggingsbeleid. De commissie is bevoegd binnen het door het bestuur vastgestelde beleid besluiten te nemen over de allocatie van middelen en de aanstelling of het ontslag van externe  vermogensbeheerders.

Samenstelling van de beleggingscommissie

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid. De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van dit beleid nadat dit door het bestuur is vastgesteld.

Mevrouw S.E.M. (Margreet) Verhoef - voorzitter - namens bestuur
De heer J.C. (Hans) Derriks - namens bestuur
De heer J.L. (Jaap) van Wieringen - namens pensioenbureau
De heer G.W.J. (George) Dessing - externe deskundige

Toehoorders

Mevrouw K. (Krista) Nauta-van der Linden - namens pensioenbureau
Vacature - namens verantwoordingsorgaan

Bekijk of download hier het Reglement Beleggingscommissie

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl