Bestuurscommissies

 

 

 

 

Het fonds heeft een besturingsmodel, waarbij de nodige verankeringen zijn aangebracht vanuit de diverse aanwezige bestuurscommissies naar het bestuur. Ieder bestuurslid dekt een of meerdere deskundigheidsgebieden af en heeft zitting in een of meer bestuurscommissies. 

Naast een vertegenwoordiging vanuit het bestuur, maakt het pensioenbureau (evenals een vertegenwoordiger vanuit het verantwoordingsorgaan als toehoorder en eventuele externe deskundigen) ook altijd deel uit van een bestuurscommissie. 

Per bestuurscommissie is een voorzitter uit het bestuur aangewezen.
De voorzitter van de bestuurscommissie is de linking pin naar het voltallige bestuur en de periodieke bestuursvergaderingen. 

Beleggingscommissie

Communicatiecommissie

Geschiktheidscommissie

Jaarverslagcommissie

Risicobeheercommissie

Uitbestedingscommissie

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl