Algemeen
  

 

 

Uw pensioen wordt beheerd door Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Het pensioenfonds voert het pensioenreglement uit en is onderworpen aan de bepalingen van de Pensioenwet en aan de controle van De Nederlandsche Bank (DNB) en die van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Het pensioenfonds beschikt over een vermogen dat volledig gescheiden is van het ondernemingsvermogen van Wolters Kluwer Holding Nederland. Dit houdt in dat het vermogen van het pensioenfonds is veiliggesteld, mocht er onverhoopt iets met het bedrijf Wolters Kluwer Holding Nederland gebeuren. 

Organisatie per 1 januari 2023

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl