Organisatie

Uw pensioen wordt beheerd door Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Hier kunt u zien hoe de organisatie is ingericht.

Algemeen

Bestuur

Bestuurscommissies

Pensioenbureau

Verantwoordingsorgaan

Intern Toezicht

Sociale Pensioencommissie

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl