Nieuw pensioenstelsel

Het pensioenfonds wil je graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen rondom het nieuw pensioenstelsel en vermeldt op deze pagina de laatste stand van zaken.  

Actuele berichten over het nieuwe pensioenstelsel

Nieuw stelsel

Status nieuw pensioenstelsel

In dit informatiefilmpje legt Krista Nauta uit wat er gaat veranderen in het Nederlandse pensioenstelsel en daardoor ook bij het Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Je kunt ook alleen de presentatie bekijken.

Algemene informatie van Rijksoverheid en de Pensioenfederatie

Waarom, hoe en wanneer verandert het pensioenstelsel?
Welkom op het informatieplatform over de invoering van de Wet toekomst pensioenen. Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, verandert naar verwachting in 2023 ons pensioenstelsel.

Pensioenduidelijkheid.nl

Pensioenduidelijkheid.nl geeft antwoord op de vragen over het nieuw pensioenstelsel, zoals wat blijft hetzelfde en wat verandert er?

Een nieuw pensioenstelsel, wat betekent dat voor jou? Bekijk het informatiefilmpje!

Er is de afgelopen jaren veel veranderd in onze samenleving. De economie en arbeidsmarkt zijn anders. Mensen worden steeds ouder. Er zijn minder werkenden ten opzichte van gepensioneerden. Mensen werken niet meer hun hele leven bij een werkgever, maar veranderen vaker van baan of gaan ondernemen. Het is belangrijk dat het pensioenstelsel hierop aansluit. Daarom heeft het kabinet samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over pensioenen en AOW.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl