Links


  

Op deze site vindt u vooral informatie over uw pensioenregeling bij de Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland. Bij de organisatie op deze webpagina kunt u terecht voor algemene informatie over pensioen en inkomen.
 

Financiële planning

Pensioenschijf-van-vijf tool voor financiële planning

Met behulp van de rekentool Pensioenschijf-van-vijf van het Nibud krijgt u inzicht in uw inkomen én uitgaven na uw pensioen. U kunt de tool vinden op www.nibud.nl/consumenten/schijf-van-vijf

Nationaal Pensioenregister

Deze gezamenlijke website maakt het voor elke Nederlandse burger mogelijk om een overzicht te krijgen van de door hem/haar opgebouwde en op te bouwen pensioenaanspraken bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars én van zijn/haar opgebouwde AOW-rechten. www.mijnpensioenoverzicht.nl

Pensioenchecker app

Deze app geeft in één oogopslag inzicht in het persoonlijke, netto pensioeninkomen. Ook kunnen mensen eenvoudig zien of en hoeveel zij zelf moeten bijsparen om later in hun onderhoud te kunnen voorzien en wat de financiële consequentie is van eerder met pensioen gaan. De pensioenchecker kunt u downloaden via de App Store of Google Play.

Wijzer in Geldzaken

Website Wijzer in geldzaken is de wegwijzer over jouw geldzaken. Platform Wijzer in geldzaken is een initiatief van de Rijksoverheid en ruim 40 partijen. 
www.wijzeringeldzaken.nl

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting - Nibud

Het Nibud is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. Het Nibud doet ook onderzoek naar geldzaken van consumenten.
www.nibud.nl

Overheid websites

MijnOverheid - Berichtenbox

MijnOverheid is de persoonlijke website van burgers voor overheidszaken. U kunt aansluiten op de Berichtenbox, op Lopende zaken en op Persoonlijke Gegevens.
www.mijnoverheid.nl

Rijksoverheid

Voorheen Postbus 51 biedt heel veel informatie van en over de rijksoverheid. Hier kunt u allerlei brochures opvragen.
www.rijksoverheid.nl

SVB, Sociale verzekeringsbank

De SVB is de uitvoerder van de sociale regelingen zoals AOW-pensioen en ANW.
www.svb.nl

CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek

Het CBS verzamelt en bewerkt gegegevens om er de Nederlandse officiële statistieken van te publiceren. www.cbs.nl

College voor de Rechten van de Mens

College voor de Rechten van de Mens beschermt, bewaakt, belicht en bevordert de mensenrechten in Nederland door onderzoek, advies, voorlichting en het individueel oordelen in het geval van discriminatie.  www.mensenrechten.nl

Ombudsman Pensioenen

De Ombudsman Pensioenen is een onafhankelijke instelling die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van een pensioenreglement.
www.ombudsmanpensioenen.nl

Algemene pensioensites

Pensioenfederatie

De Pensioenfederatie is voortgekomen uit een samenwerking van drie partners: Vereniging van Bedrijfstak- pensioenfondsen, Unie van Beroepspensioenfondsen en het Opf, Stichting Ondernemingspensioenfondsen.
www.pensioenfederatie.nl

Werken aan ons pensioen

Dit is het informatieplatform over de invoering van het nieuwe Nederlands pensioenstelsel. Vanaf 1 januari 2023 verandert ons pensioenstelsel. De verandering is niet eenvoudig en duurt een paar jaar. Daarom vind je op dit platform voor professionals informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden. We breiden de informatie regelmatig uit. En zorgen ervoor dat deze zo kloppend en objectief mogelijk is.

Toezichthouders

AFM, Autoriteit Financiële Markten

De AFM houdt toezicht op het gedrag van de Nederlandse financiële markten.
www.afm.nl

DNB, De Nederlandsche Bank

DNB houdt toezicht op de in Nederland werkzame financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen.
www.dnb.nl

Uitgeversbranche

De Media federatie

De Media federatie is de brancheorganisatie van uitgevers in Nederland.
www.mediafederatie.nl

Het Uitgeverijbedrijf

Website van het Bedrijfstakbureau voor het Boeken- en Tijdschriftuitgeverijbedrijf, het bureau waarin alle werkgevers- en werknemersorganisaties in de sector zijn vertegenwoordigd. Op deze website vindt u het onderdeel ‘Sociaal beleid’ met informatie over de vut- en prepensioenregeling. www.uitgeverijbedrijf.nl

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl