Formulieren

Het pensioenfonds maakt gebruik van allerlei formulieren, bijvoorbeeld een loonbelastingverklaring, een formulier om waardeoverdracht aan te vragen, of het doorgeven van een bankrekeningnummer. Al deze formulieren kunt u hier zelf downloaden, uitprinten en invullen.

Volledig ingevulde en ondertekende formulieren kunt u opsturen naar:

Per post:
Postbus 23
7400 GA Deventer

of per e-mail: pensioenfonds@wolterskluwer.com

01 Opgaaf gegevens voor loonheffing (LB-verklaring)

02 Verzoek vrijstelling inhouding loonbelasting/premie volksverzekeringen

04 Opgave / wijziging bankrekeningnummer buiten EU

05 Keuzeformulier flexibiliseringsmogelijkheden bij ingang ouderdomspensioen

06 Verklaring geen verzekering partnerpensioen bij ingang ouderdomspensioen

07 Mededelingsformulier verdeling pensioen bij scheiding

08 Aanvraagformulier vrijblijvende offerte voor waardeoverdracht

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl