Wat te doen bij overlijden

Als u voor of na uw pensionering komt te overlijden krijgt het pensioenfonds daar via uw woongemeente automatisch bericht van.
Wij zullen dan zo snel mogelijk uw nabestaanden informeren over de gevolgen van dat overlijden voor het pensioen.

Als u in het buitenland woont, ontvangt het pensioenfonds dat bericht niet altijd automatisch. Dan ontvangen wij graag een bericht van uw nabestaanden, dit kan gestuurd worden naar pensioenfonds@wolterskluwer.com of Postbus 23 te
7400 GA  Deventer.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl