Mijnpensioenoverzicht.nl

Op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) is het voor iedere burger mogelijk om via één digitale ingang een totaaloverzicht te krijgen van alle bij pensioenfondsen en pensioenverzekeraars opgebouwde pensioenaanspraken en toekomstige rechten en van de aanspraken in het kader van de AOW.

De site is ontwikkeld door de Stichting Pensioenregister. Dit is een samenwerkingsverband tussen de pensioenfondsen en -verzekeraars in Nederland en de Sociale Verzekeringsbank.

De navigatiemetafoor

Op de website van MPO is ook een vooruitblik geplaatst. Met behulp van een plaatje (de zogenaamde navigatiemetafoor) wordt inzichtelijk gemaakt hoe uw totale pensioen er nu uitziet en hoe dit er straks mogelijk uit gaat zien.  
De daarbij vermelde bedragen zijn netto per maand, inclusief AOW. In het plaatje is ook rekening gehouden met de inflatie (prijsstijging). U ziet een inschatting van wat uw pensioen straks waard is. Als prijzen stijgen en uw pensioen stijgt niet, dan kunt u namelijk minder kopen als u met pensioen bent. U ziet ook wat er gebeurt met uw pensioen, als het in de toekomst beter of slechter met de economie gaat. U heeft hier geen invloed op. Let op: de bedragen zijn de inschatting op dit moment.

Naast uw pensioenbedragen en AOW, staat op MPO onder andere informatie, handige tips en informatieve video's over:
- De gevolgen van verschillende levensgebeurtenissen op uw pensioen. Denk aan scheiden of overlijden.
- Wat er met uw pensioen gebeurt als het beter of slechter gaat met de economie.
- Het gezamenlijke pensioen van u en uw partner. Ook als een van u komt te overlijden.
- Handige rekentools om in te schatten wat bepaalde pensioenkeuzes doen met uw pensioen. Bijvoorbeeld eerder stoppen of langer doorwerken.
- Contactgegevens van al uw pensioenuitvoerders en de Sociale Verzekeringsbank.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl