De informatie op deze pagina’s is bedoeld voor (a.s.) pensioengerechtigden die pensioen ontvangen of gaan ontvangen van Stichting Pensioenfonds Wolters Kluwer Nederland.

In onderstaand overzicht ziet u in een oogopslag de onderwerpen die mogelijk voor u van belang zijn. Mocht u na het lezen van de informatie toch nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met ons op te nemen. U kunt ons mailen of bellen 0570-648079.

Met pensioen

Ik heb kinderen

Overlijden

Wat te doen bij overlijden?

Mijn partner en ik gaan uit elkaar

Betaaldata pensioenen

Uniform Pensioenoverzicht

Adreswijzigingen

Formulieren

Toeslagen- en kortingen-beleid

Mijnpensioenoverzicht.nl

Privacyverklaring

Mijn overheid

Pensioen-begrippenlijst

Bezwaar en klachten

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl