Toelichting op het verloop van de dekkingsgraad

2023 5 Grafiek

De feitelijke dekkingsgraad steeg in april van 125,4% naar 126,5%.

De feitelijke dekkingsgraad is gedaald door positieve resultaten op de aandelenmarkten. Een lichte stijging van de rente had ook een positief, maar kleiner, effect.

Het bestuur blijft vasthouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 42% aandelen en vastgoed en 58% vastrentende waarden. Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen en informeert de deelnemers elke maand.

Kerninflatie blijft aanhouden en wordt gedreven door de dienstensector en krapte op de arbeidsmarkt. Daarnaast blijven geopolitieke spanningen zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en frictie tussen de Verenigde Staten en China aanhoudend voor onzekerheid op de financiële markten zorgen. Een daling van de aandelenmarkten, rekenrente en/of dekkingsgraad is mogelijk.

De beleidsdekkingsgraad daalde in maart van 129,7% naar 129,3%. 

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. 

Per 1 januari 2023 is een wettelijk maximale gedeeltelijke toeslagverlening toegekend van 9,73%

Wat is nu de dekkingsgraad?

De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl