Toelichting op het verloop van de dekkingsgraad

De feitelijke dekkingsgraad steeg in augustus van 131,0% naar 135,3%.

De rekenrente is gestegen. Een daling op de aandelenmarkten had een negatief effect.

Het bestuur blijft in 2022 vasthouden aan het strategisch beleggingsbeleid. De actuele beleggingsportefeuille bestaat uit 44% aandelen en vastgoed en 56% vastrentende waarden. Het bestuur houdt de vinger aan de pols wat betreft de actuele ontwikkelingen. Uiteraard houden wij u daarvan op de hoogte.

Centrale banken lijken met hun rentebeleid een keuze te moeten maken tussen het beperken van verdere inflatie of het (blijven) stimuleren van de economie. Daarnaast zorgen geopolitieke spanningen zoals de oorlog tussen Rusland en Oekraïne en frictie tussen de Verenigde Staten en China aanhoudend voor onzekerheid op de financiële markten. Een daling van de aandelenmarkten, rekenrente en/of dekkingsgraad is mogelijk.

De beleidsdekkingsgraad steeg in augustus van 126,1% naar 127,2%. 

De beleidsdekkingsgraad is gebaseerd op het voortschrijdend 12-maandsgemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden. Op basis van de beleidsdekkingsgraad bepaalt het pensioenfonds of er toeslagverlening kan plaatsvinden of dat de pensioenaanspraken en –rechten gekort moeten worden. Per 1 januari 2022 is een gedeeltelijke toeslagverlening toegekend van 2,12%. 

Wat is nu de dekkingsgraad?

De hoogte van de dekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds. De dekkingsgraad is een percentage dat de verhouding uitdrukt tussen het aanwezige vermogen van het pensioenfonds en de contante waarde van alle opgebouwde pensioenaanspraken. Bij een dekkingsgraad van 100% is er exact genoeg om de opgebouwde pensioenverplichtingen na te komen.

Hoewel SPWKN haar website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid heeft samengesteld, aanvaardt het fonds geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de informatie op de website en het gebruik en interpretatie daarvan.

Contact

Postbus 23
7400 GA  Deventer
Nederland

Tel. 0570-648081
pensioenfonds@wolterskluwer.com
www.pensioen-wk.nl